Ordførerens spalte i Bæringen 4/22: Et godt liv starter med opplevelsen av en fin barndom. En trygg barnehage- og skolehverdag er avgjørende for verdifull læring. Barn og unge skal oppleve å bli sett, verdsatt og utfordret. Vi bygger flotte skoler og barnehager i Bærum, men det er ledelsen og medarbeiderne som skaper gode opplevelser barna tar med seg resten av livet.

I august legger mange av våre yngste ut på en spennende ferd, når de møter opp til sin aller første barnehage- eller skoledag. Det å begynne i førsteklasse er stort. Barna går fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst på skolen. Dette kan bety sommerfugler i maven – en blanding av forventning og nysgjerrighet – men også kanskje litt usikkerhet over alt det ukjente som ligger foran dem. Det er akkurat slik det skal være.

I den første Ungdataundersøkelsen etter pandemien gir barn og unge i Bærum generelt uttrykk for at de har det bra. Samtidig avdekker undersøkelsen mye sårbarhet som vi må ta på største alvor. Derfor er det viktig at vi viderefører den særskilte satsingen etter pandemien på barn og unges psykiske helse.

Vårt samfunnsoppdrag er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, i et raust og inkluderende miljø. Dette skal gjennomsyre kulturen i våre barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Jeg er glad for at vi har så mange dyktige og engasjerte medarbeidere som skaper god kultur for læring.
Tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør hver eneste dag. Dere legger ned en formidabel innsats for våre unge.

Til alle våre barn og unge ønsker jeg hjertelig velkommen til barnehage- og skolestart!