Ordførers spalte i Bæringen 3/2019: Bærum er en liten kommune i verden, men vi er en mangfoldig kommune. Vi har 152 nasjonaliteter, 20 % av innbyggerne våre har innvandrerbakgrunn og dette verdifulle mangfoldet speiles på mange ulike arenaer. Hver på sin måte bidrar våre 127 000 unike innbyggere til dette bærumsmangfoldet.


Et godt bærumssamfunn er ikke noe som skapes på et kommunalt kontor mellom klokken 8-16: det skapes der ute, av alle de gode kreftene som finnes i bærumssamfunnet og som bidrar til at Bærum er et godt og trygt sted å leve. Jeg vender stadig tilbake til det afrikanske ordtaket «det krever en landsby å oppdra et barn». Det er mye visdom i det uttrykket.

Vi har mange flotte og stolte lokalmiljøer i Bærum, og ett av dem er Rykkinn. For 50 år siden begynte den store folkevandringen til Rykkinn, og i løpet av 4 år økte innbyggertallet fra 400 til 7000. Rykkinn fremstår i dag som et mangfoldig nærsamfunn med stolte beboere med ulik religion- og kulturbakgrunn.

Rykkinn har mange ildsjeler som jobber for å skape et trygt, godt og inkluderende lokalsamfunn, og alle disse er et fantastisk eksempel på kommunens visjon SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN.

Det varmer mitt hjerte hver gang jeg kommer til Rykkinn fordi jeg opplever at det er så mange som jobber mot det felles og viktige målet; gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Jeg tror nesten ikke jeg har opplevd tilsvarende engasjement rundt et lokalmiljø som det som er på Rykkinn – det er unikt, og er et eksempel til etterfølgelse.


Med alle de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet er jeg sikker på at Rykkinn vil være et godt sted å bo, leve og arbeide i også i de neste 50 årene.

Gratulerer med 50-årsjubileumet.