Ordførerens spalte i Bæringen 2/2017: Sandvika skal bli større og mer betydningsfull både for bærumssamfunnet og regionen – som kulturby, kunnskapsby og næringsby. Fremtidens Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil danne nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

En attraktiv og levende by trenger mennesker som bor i byen. Blandingen av handel, næring og boliger vil gi en by som er i bruk hele døgnet. Fremtidens Sandvika skal binde sammen flere ulike byområder, byrom og de naturgitte «herlighetsverdiene» som parker, elveløp og fjorden.

Kultur spiller en viktig rolle i byutvikling, og uttrykker "byens ånd". Det er viktig å se på samspillet mellom hvordan vi bygger byens fysiske former og hvordan byens uttrykk kan fremme kulturlivet. En by består ikke bare av bygninger, men også av et mangfold av "scener" der byens liv kan utspilles. Alt fra promenadestrøk der en kan "se og bli sett", via mer intime byrom der spontane kulturuttrykk plutselig og overraskende kan dukke opp, til de mer faste kulturarenaer der det organiserte kulturlivet blomstrer. Kunst og kultur skaper stolthet, identitet og begeistring. Derfor vil kulturen spille en stor rolle i utvikling av stedsfølelsen i og for Sandvika.

I tur og orden i tiden fremover skal vi diskutere planene for fremtidens Sandvika, og byen vår skal utvikles i tett dialog med våre innbyggere og næringslivet. Det tar tid å bygge en by. Derfor er det viktig at vi har milepæler, noen synlige resultater å se frem til og kunne ta i bruk. I første omgang kan vi se frem til nye Kadettangen, Elvepromenaden og det nye stasjonsområdet.

En gang ble Sandvika kalt den «lille hvite byen ved fjorden». Hva som skal være visjonen og kjennemerke for byen skal vi sammen skape i tiden som kommer.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog