Ordførerens spalte i Bæringen 1/2017: Bærum kommune skal være en klimaklok kommune. Å være klimaklok handler om mye: Det handler om hvor mye energi vi bruker i bolighus og næringsbygg, det handler om hvordan vi forflytter oss, det handler om våre forbruksmønstre, det handler om hvordan vi håndterer vann og kloakk, og det handler ikke minst om alle typer avfall.

På veien mot en grønnere og mer klimaklok kommune, er kildesortering et av mange tiltak. Kildesortering vil ikke bety store endringer for oss i hverdagen ettersom vi allerede i dag sorterer både papir, glass-, metall- og plastemballasje. Det nye nå er at også matavfallet skal sorteres.

Det er mer å hente på matsortering enn kanskje mange tror – både miljømessig og økonomisk. Visste du at hver og en av oss har et gjennomsnittlig matsvinn på 46,6 kg hvert eneste år? Det vil si at vi kaster hver femte handlepose vi tar med hjem. Jo mindre mat som kastes, jo bedre er det for miljøet lokalt og globalt.

Ditt matavfall er en viktig ressurs. Dersom du sorterer ut epleskrotter, kaffegrut og annet våtorganisk avfall, vil dette bli omgjort til biogass. Biogassen vil erstatte fossilt drivstoff på bussene våre. Visste du at en buss kan kjøre 1 km på kun 4 kg våtorganisk avfall? Det gjør at ditt årlige avfall kan bidra til 28 km med miljøvennlig busskjøring – noe som tilsvarer strekningen fra Stabekk tur-retur Isi gjenvinningsstasjon!

Den nye renovasjonsordningen vil gjøre oss mer bevisste på hvor mye avfall vi faktisk produserer. Det kan være lov å håpe at dette i sin tur gjør oss mer bevisste på hva vi kjøper inn og hva vi kaster.

La oss sammen slå et slag for at kommunens nye renovasjonsordning blir en miljødugnad og en vinn-vinn situasjon.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog