Ordførers spalte i Bæringen 1/2018: Våre omgivelser er i endring og det er vi også. Når Bærum nå har passert 125 000 innbyggere er det interessant å stoppe opp og spørre; hvem er bæringen og hva karakteriserer bærumssamfunnet?


Mangfold, kompetanse og engasjement er tre tydelige egenskaper ved bæringene og bærumssamfunnet. Dette er alle viktige verdier som vi trenger når vi skal løse fremtidens utfordringer. De største endringene er knyttet til utvikling av en mer bærekraftig velferd med vekt på forebygging, tidlig innsats, mestring og selvhjulpenhet. Samtidig skal bærumssamfunnet foreta klimakloke valg. Dette fordrer samarbeid og partnerskap med nærings- og organisasjonslivet samt involvering av våre innbyggere.


Bærum har store ressurser i befolkningen, både når det gjelder realkompetanse, høyere utdanning og engasjement. På samme måte som bæringene kan karakteriseres med noen kjennetegn, kan vi også beskrive vårt næringsliv. Det er globalt, mangfoldig og kompetent, og med stor vilje og kraft til å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.


Engasjementet for bærumssamfunnet vises også i dugnadsånden! DugnadsBærum lever og leverer. Innbyggerne bryr seg om sine nærmiljøer og engasjerer seg innenfor alle deler av samfunnslivet. Men vi har også noen som faller utenfor vårt store fellesskap. Derfor gleder det meg at vi har mange innbyggere som gjør en stor innsats for at andre skal oppleve mestring og glede.


Med en befolkning som vår og et næringsliv som vårt, står vi godt rustet til å møte fremtiden. Som vi sier i bærumssamfunnets visjon: «Sammen skaper vi fremtiden», med mangfold, raushet og bærekraft. Sammen skal vi videreutvikle en kommune som er rustet for fremtiden.