Ordførers spalte i Bæringen 5/2017: Bærum er et godt sted å bo, leve og arbeide, og det er hyggelig at tilbakemeldingene er mange og gode.

Bærum er faktisk den kommunen i landet som vokste mest i folketall av alle landets kommuner i perioden april til juni i år. Og i årets 7 første måneder var det registrert hele 445 nyetablerte aksjeselskap i vår kommune. At vi har gode vilkår for næringslivet bekreftes også gjennom NHOs Kommune-NM, hvor Bærum er nest best i landet av kommuner det er attraktivt å drive næring i.

Det er mye positivt som skjer i kommunen vår. Vi er en veldrevet kommune hvor våre tjenester preges av høy kvalitet. Vi har en sterk og synlig innovasjonskultur, dyktige medarbeidere, kompetente innbyggere og et næringsliv som ikke bare leverer lokalt, men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har landets beste skoleresultater, en solid satsning på eldreomsorg, et variert og bredt idretts-, kultur- og fritidstilbud og mange aktive og engasjerte frivillige innenfor ulike deler av samfunnslivet.


De gode historiene om Bærum kommune og bærumssamfunnet er mange, og det er jeg som ordfører stolt av. Men vi står overfor en tid da endringene innen de fleste samfunnsområdene går veldig raskt. Oppgavene fremover er mange, og vi vil møte både utfordringer og muligheter.


Våre innbyggere kan være trygge på at vi søker å se det store bildet gjennom å analysere utfordringene, tenke langsiktig og skjønne viktigheten av omstilling og nytenkning. Vår evne til å lytte og lære, vårt systematiske forbedringsarbeid og høye kompetanse er viktige elementer når vi skal være gode på å være kommune både i dag og i morgen.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog