Ordførerens spalte i Bæringen 1/22: Jeg er ydmyk og stolt over den enorme innsatsen våre frivillige legger ned hver eneste dag – 365 dager i året. Det blomstrer rett og slett! Det er et stort engasjement for hjertesaker og interesser. For barna og ungdommen, flyktninger, våre seniorer og for de som faller utenfor.

Ildsjeler, organisasjoner og næringslivet gjør en stor innsats for bærumssamfunnet, og bidrar med et mangfold av aktivitetstilbud og sosiale fellesskap på flere av våre tjenesteområder. Den frivillige arbeidsinnsatsen går også som en forgrening på kryss og tvers gjennom lokalsamfunnet vårt og bidrar sterkt til vår sosiale bærekraft.

Frivillighetens kraft betyr uendelig mye for veldig mange. Jeg opplever at når vi møtes gjennom frivillighet er det med på å sikre at vi ikke blir fremmede for hverandre. Vi vet at høy grad av frivillighet i et samfunn gjenspeiles i innbyggernes tilfredshet. Frivilligheten opptrer på arenaer der vi står skulder ved skulder med det samme ønske om å gjøre en innsats. I sin natur evner frivilligheten å utjevne forskjeller og skape større likhet, derfor er det så viktig å heie på det store frivillige fellesskapet både fra ståstedet til den som yter og den som mottar.

I år er det Frivillighetens år, og sammen skal vi jobbe for å øke kunnskapen om og anerkjennelsen av det verdifulle frivillige arbeidet og invitere flere inn på det store laget.
Tusen takk til alle dere som utgjør en stor forskjell i mange menneskers liv.