Ordførerens spalte i Bæringen 4/2016: Våre barnehager og skoler skal ruste barna for fremtiden, en fremtid med større mangfold, høy kompleksitet og hurtige endringer. Den gode barnehagen via grunn- og videregående skole til høgskole og universitet, er viktige institusjoner som må evne og lese samfunnet rundt seg og se inn i glasskulen.

 
I samspill med lærerne, andre ressurspersoner og hjemmet, skal våre elever utvikle kunnskap, kompetanser og holdninger som gjør dem i stand til å delta og bidra konstruktivt på livets mange arenaer.  En trygg skolehverdag er avgjørende for god læring. Det hjelper ikke med fine skolebygg og all verdens teknologi hvis våre elever ikke opplever å bli utfordret, sett og verdsatt. Kunsten er å skape en skole med en god kultur for læring, både i lærerkollegiet og blant elevene, vi har høye ambisjoner og landets beste skoleresultater.


Derfor en stor takk til dyktige lærere og rektorer som står på for skolen sin og elevene hver dag og som gjør skolen til det den er. Oppskriften er bevisst satsing på god klasseledelse med dyktige lærere, et godt skole-hjem samarbeid og en aktiv skoleeier.


Jeg ønsker alle våre elever velkommen til en god skolestart og spesielt velkommen til alle våre førsteklassinger. Vi lærer hele livet, og til de som er klar for videre utdanning; lykke, lykke til! Sist, men ikke minst, ønsker jeg våre lærere og skoleledere lykke til med et nytt skoleår, og jeg vil benytte denne anledningen til å takke for det viktige arbeidet dere gjør hver eneste dag.