Ordførerens spalte i Bæringen 2/22: I skrivende stund har krigen i Ukraina pågått i snart fire uker, og ifølge FN har over tre millioner mennesker lagt på flukt fra krigshandlingene. Og flere millioner vil flykte hvis ikke krigen stopper. Det er hjerteskjærende og grusomt det befolkningen i Ukraina opplever, og situasjonen gjør et sterkt inntrykk på oss alle.

Norge samarbeider med EU og andre land i Europa om mottak av flyktningene, og Bærum vil raskt stille opp og ta imot ukrainere som er på flukt og har behov for et trygt sted å være. Vi vet at Bæringer allerede har åpnet sine hjem. Det har blitt etablert dialog med nasjonale myndigheter, nabokommunene og ikke minst den unike frivilligheten vi er så heldige å ha i Bærum - for å forberede best mulig velkomst for flyktningene.

Dette er en tid for solidaritet og medmenneskelighet, og gjennom samarbeid skal vi bidra til å skaffe tilstrekkelig med boliger, klær og annet nødvendig utstyr. I Bærum har vi gode tradisjoner for å stå sammen i kriser – kommunen, frivillige organisasjoner og innbyggere. Disse styrkene skal vi ta vare på i krevende tider som dette.

Mange barn og voksne er bekymret, og det er derfor ekstra viktig å vise omsorg for hverandre i tiden fremover. Jeg er glad for at Bærumssamfunnet er kjent for sine varme, engasjerte og solidariske innbyggere.