Ordførerens hjørne i Bærumsavisen januar 2016: Det har vært en krevende inngang på det nye året. Vi er alle dypt preget av det ufattelig triste budskapet vi fikk om dødsfallet til en 13 år gammel pike fra Lommedalen. En slik tragedie skal ikke skje, og det er vanskelig å finne de riktige ordene. Mange har det vondt og er berørt. Mine tanker går til den nærmeste familien og alle berørte.

Et helt lokalsamfunn er rammet. Kristin Oudmayers budskap på storforeldremøtet i Lommedalen kirke, var å styrke fellesskapet i vanskelige tider og å vise omsorg og varme for hverandre. Gjennom et godt fellesskap kan vi veilede og støtte våre barn.  
 
Tragediens kompleksitet og alvorlighet fordrer respekt og ydmykhet. Vi stiller oss mange spørsmål. Derfor har kommunen bedt om at statlig tilsynsmyndighet går inn i kommunens roller og ansvar. Mange av svarene er det derfor fylkesmannen og politiet som skal gi oss. Her vil vi som kommune bidra til å løfte hver stein og vi vil selvfølgelig også gå gjennom vår egen håndtering.  Vi prioriterer å følge opp de som nå trenger hjelp og støtte.
 
Et gammelt afrikansk ordtak sier «det krever en landsby for å oppdra et barn». Det er mye visdom i det uttrykket. Ett av våre viktigste samfunnsoppdrag er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for våre barn og unge. Dette stiller krav til oss alle – ikke bare til oss som kommune, men også til deg og meg som privatpersoner. Alle barn og unge i Bærum skal ha et positivt oppvekstmiljø der de er trygge, kan mestre og får positiv støtte fra foreldre, lærere og medelever.  Læring, trivsel og god helse skapes der barnet er; i familien, i barnehagen, på skolen og i fritiden.
 
Ved å vise samhold, være interesserte, omsorgsfulle og empatiske, bygger vi gode fellesskap - gammel som ung. De gode ordene forener og bygger broer - for "det krever en hel landsby for å oppdra et barn".
 
Eller sagt med poeten Jan-Magnus Bruheims ord fra diktet Å HØYRE TIL.
 
Det er så mangt i livet
Du ventar deg og vil.
Men meir enn det å vera,
Er det å høyre til.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog