Sandvika er i støpeskjeen. En moderne by skal formes. Vakre og viktige bygninger, som Rådhuset, Brambanigården, Malmskrivergården og Kunnskapssenteret er gode eksempler fra gammel og ny tid som er viktige markører når vi begeistret skal utvikle byen vår videre.

Fra kontorvinduet mitt i Rådhuset ser jeg tusenvis av bæringer og besøkende som fryder seg over Elvepromenaden og Kadettangen. Kommunens satsing langs elven og mot sjøen har allerede skapt ovasjoner på tvers av generasjoner og langt utenfor kommunens grenser. Det siste året har vi intenst verdsatt de vakre naturkvalitetene og turmulighetene. Denne uken passerte vi en ny milepæl med rammetillatelse på plass kan salg av nye leiligheter i Helgerudkvartalet starte – endelig!

«Alle» kan bygge boliger og næring, men å bygge et godt bysamfunn for alle, det kan ikke alle. Det krever noe helt annet. Hva det krever er det skrevet mye om i våre saksdokumenter de siste årene. Kanskje vi har trengt denne tiden. Jeg tror det. Urbane kvaliteter var et fremmedord i Bærum tidligere. Det har skjedd en utvikling og en modning som jeg mener har vært klok. Nå tør vi å snakke om fortetting, mange mennesker, liv og røre, ja urbane kvaliteter. Vi gjør det blant annet av hensyn til våre unge, de som ennå ikke er født. Vi vil at de skal synes Sandvika er kul - ikke bare Grünerløkka, Kampen og Majorstuen.

Kommunestyret har høye ambisjoner for byen vår. Men er våre visjonære tanker visjonære nok? La oss i fellesskap utfordre hverandre, på en konstruktiv måte, både i leserinnleggene og i kommentarfeltene. La oss ikke konkludere før debatten har fått skikkelig starte. Ikke la motforestillingene komme før forestillingene. La oss løsrive oss mer fra dagens situasjon og tenke stort.

Jeg ønsker at Sandvika skal ta enda mer plass i den enkeltes bærings hjerte og hverdag. Hvorfor skal ikke vi ha kraft og mot til å ville flott arkitektur, kvalitet og god formgivning som vekker begeistring og oppmerksomhet både i og utenfor egen kommune og landets grenser? 

Med vårt privilegerte utgangspunkt har vi alle muligheter; midt i vakker natur og sjøens mange muligheter, et kollektivknutepunkt, næringsmiljøer, kulturklynger, restauranter og cafeer, møteplasser for gammel og ung, en frivillig sektor og ildsjeler som lengter etter å få flere tak over hodene sine osv.

Når E 18 forsvinner i tunnel under byen får vi en sammenhengende strandlinje fra Blommenholm til Kjørbo. Dette er vår klare ambisjon. Sjøfronten er et gode som skal utvikles med de beste brillene på. Flere idekonkurranser blant de som er i tet i faget bør vi hilse velkommen. Vi husker hvor inspirerte vi ble da mulighetsstudiene ble presentert for en tid tilbake. La oss bygge videre på de gode ideene.

Kjært barn har mange navn. Sandvika kan romme mye: Strandbyen, musikk – og kulturbyen, kunnskapsbyen, administrasjonsbyen og miljøbyen. Har jeg glemt noe så inviterer jeg herved til god debatt med nye interessante innspill, men la oss sammen løfte blikket.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 14. april 2021