Ti par sko på brosteinen med en blomst og en ukjent eier, symboliserer overdosedødsfall, i Bærum og i mange andre kommuner i Norge og i andre land. Det er den Internasjonale overdose-dagen i dag, 31. august.

Vi markerer dagen for å minnes de vi har mistet etter en overdose.  Dagen er også viktig for å skape bevissthet og engasjement for forebyggende arbeid. Vi vet at overdoser rammer alle samfunnslag. Derfor angår det oss alle, som offer, pårørende, hjelpeapparat eller som medmennesker. Vi kan alle redde liv.

Overdose er en av de store dødsårsakene blant unge mennesker i verden. Til tross for at Norge har et av verdens beste helse- og velferdssystemer, ligger vi fremdeles høyt på statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Vi mister langt flere unge av overdose enn det antall som omkommer i trafikkulykker.

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Det utgjør i snitt fem mennesker hver uke. Fire av fem dødsfall skyldes sprøytebruk. Gjennomsnittsalderen til de som dør i Norge har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2018. 

Markeringen 31. august er ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.  Et av tiltakene er etableringen av regionalt kommunalt nettverk, der Bærum kommune har vært aktiv i flere år.

I kommunen er det Rådgivning rus og psykisk helse og Helseteamet som bistår personer med rusutfordringer. Rådgiverne bistår med kartlegging, kortvarig oppfølging og eventuell henvisning til andre aktuelle hjelpeinstanser for innbyggere i kommunen over 18 år. De gir råd, veiledning og oppfølging til brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Helseteamet bidrar til å redusere helsemessige skader av rusmisbruk.

Årets markering blir en stille markering i Sandvika, fordi denne som det meste i disse dager foregår digitalt. Vi vil også være til stede i ulike medier for å minnes de vi har mistet, og ikke minst vektlegge det viktige forebyggende arbeidet.

Vi kan ikke akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Vi må fortsette arbeidet med å redde liv.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 29. august