2022 er frivillighetens år og det skal vi bruke til å feire Norges og Bærums viktigste lagarbeid. Sammen skal vi spre kunnskap om frivillighetens viktige kraft og vi skal invitere inn og sammen gå opp nye veier.

Vi har mer enn 650 organisasjoner, lag og foreninger i Bærum. Det er et mangfold innen idrett, kunst og kultur, humanitære og sosiale organisasjoner og engasjementet er sterkt. Den frivillige arbeidsinnsatsen forgrener seg på kryss og tvers gjennom nærmiljøene i kommunen og bidrar til vår felles sosiale bærekraft. Som kommune skal vi være flinke til å se, heie, inspirere og hedre.

Samfunnsdialogen og vår evne til å se innbyggerne er helt vesentlig for å skape de gode løsningene. Det er behovene til våre innbyggere som må stå sentralt når vi legger planer for fremtidens kommune.

Vi har vedtatt et budsjett for 2022 som tar høyde for en offensiv klima- og miljøpolitikk, som styrker eldreomsorgen og som skal sørge for et ekstra krafttak for våre unges psykiske helse. Vi vet at mange dessverre har hatt det ekstra tøft under pandemien. Bærum skal kjennetegnes ved at vi tar vare på våre innbyggere som sliter og vi skal ha et sikkerhetsnett for de som trenger det.

Kommunens investeringer skal være bærekraftige, det handler om mer enn økonomi. Det forutsetter at vi lykkes med å skape sosiale, så vel som klima- og miljømessige verdier. Fremtidens boformer har med rette blitt et tema i den offentlige debatten. Vi må lykkes å bygge på nye måter med gode fellesskapsløsninger. Vi har allerede flere gode eksempler som inspirerer til videre satsing. Det skal være godt å bli gammel i Bærum.

Nok et krevende og annerledes år er tilbakelagt. Pandemien har fått store økonomiske og menneskelige følger. Den har tæret på vårt lokale næringsliv og noen bransjer har vært ekstra utsatt. Så mange inngripende tiltak og mye har vært nedstengt, derfor har vi vært intenst opptatt av å få på plass solide kompensasjonsordninger i tett dialog med bransjene og næringslivets organisasjoner.

Vi har et helt unikt næringsliv i Bærum. Etter å ha vært på pallen i flere år, var det derfor gledelig å konstatere at Bærum for første gang gikk helt til topps i NHOs kåring av landets beste næringskommune. Å være næringskommune handler om å være god på å være en kommune, og samtidig være en offensiv tilrettelegger for næringslivet. Jeg vil spesielt understreke viktigheten av dialog – pandemien har lært oss mye om verdien av god dialog.

Til slutt, varme tanker til alle dere som har stått i front i krevende situasjoner uke etter uke. Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggere som lojalt har fulgt opp om de mange ulike smitteverntiltakene for å begrense skadevirkningene av pandemien. Vi gikk inn i 2021 med stor optimisme og håp om at vaksinen ville få oss raskt ut av pandemien. Vi går inn i 2022 med litt større nøkternhet, men med vissheten om at vi sammen skal bekjempe koronaen.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år med håp om bedre tider.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 31. desember 2021