Takk til alle frivillige som har stått på i 2022! Frivillighetens år slutter ikke nå, men fortsetter inn i 2023. Vi må alle ha dialog og samarbeid når vi tar imot flyktninger fra Ukraina og andre deler av verden, i arbeidet med barn og unge og i utviklingen av et aldersvennlig Bærum.

Et lokalsamfunn spirer og gror når alle gode krefter spiller på lag. En av de viktigste kreftene er ildsjeler som lever for å gjøre noe godt for andre. Frivillige som tar et samfunnsansvar er fremtidens gull for at vi kan opprettholde vårt gode samfunn.

En av de kvalitetene vi er spesielt stolte av i Bærum er det høye aktivitetsnivået og de gode resultatene vi kan vise til på frivillighetsområdet. Den frivillige innsatsen i Bærum går som en forgrening på kryss og tvers gjennom lokalsamfunnet vårt og bidrar til en enorm verdiskapning. Frivillig innsats, enten det er personlige initiativer eller organisert virksomhet, er en stor ressurs i utviklingen av trygge og gode samfunn.

Her i Bærum har vi omtrent 650 organisasjoner og lag. Det er idrett, kunst og kultur, humanitære og sosiale organisasjoner, innvandrerorganisasjoner, velforeninger, natur- og friluftsorganisasjoner og veteranorganisasjoner. Det gir et fantastisk mangfold, og det var veldig hyggelig å kunne vise litt av vår takknemlighet ved å invitere de frivillige organisasjonene til fest i Bakgården i sommer.

Felles for alle som deltar er at de bidrar til noe som gir verdi for andre. De frivillige vet at den gode følelsen man får av å gi av sin tid og sin kunnskap har stor verdi for en selv. Vi opplever at når vi møtes gjennom frivillighet er vi med på å sikre at vi ikke blir fremmede for hverandre, og at vi ser hva felles innsats kan få til - som alltid er større enn summen av den enkeltes nedlagte tid.

Som kommune skal vi tilrettelegge for frivilligheten i et samfunn som er i endring. Samtidig er kommunen helt avhengig av samarbeidet med frivilligheten for å skape et godt samfunn. I år ble derfor kommunens Frivillighetsråd etablert. Rådet skal bidra til styrket dialog mellom kommunen og frivilligheten.

Uten de frivillige stopper Norge. Vi er derfor glade for at det har vært så stor oppslutning både nasjonalt og lokalt i frivillighetens år. Den positiviteten som omgir frivilligheten, skal vi passe godt på og ta med oss videre. Vi vil fortsatt trenge mange hoder, hender og hjerter som vil gjøre en frivillig innsats for et inkluderende samfunn. I april tar vi sikte på å invitere organisasjonene til den nye kommunegården hvor organisasjonene får presentere seg og hvor det forhåpentlig skapes en arena for å få med enda flere frivillige til glede for en selv og for bærumssamfunnet.

For å bruke Kongens ord fra nyttårstalen ved inngangen til frivillighetsåret: «En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten.» Dette er vi hjertens enige i. Så derfor: Tusen takk til alle frivillige som utgjør en stor forskjell i mange menneskers liv og som bidrar til at Bærum blir et enda bedre sted!

Av Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Dag Egil Strømme, utvalgsleder for miljø, idrett og kultur. Innlegget sto på trykk i Budstikka 061222