For få dager siden markerte vi oppstart av reguleringsplanen for andre etappe av ny E18 fra Ramstadsletta til Nesbru.


Med denne planprosessen øyner vi videre utvikling av Sandvika by sine gode kvaliteter. Det skal være bred involvering av innbyggere, organisasjoner og næringsliv i prosessen.


Reguleringsplanen skal utarbeides i samarbeid mellom Statens vegvesen og Asker og Bærum kommuner. Vi står overfor viktige veivalg (bokstavelig talt) og krevende medvirkningsprosesser.


Mange innbyggere berøres, og prosjektet har stor almen interesse. Jeg er imponert over at hele prosessen skal sertifiseres i tråd med internasjonal standard for bærekraft og kvalitet som fokuserer på klima, miljø og samfunnsansvar i anleggsprosjekter.


Som ordfører har jeg store forventninger til resultatet av planprosessen. Det er ingen hemmelighet at vi ser frem til den dagen europaveien er lagt i bakken. Da kan vi i Bærum starte på vår fjordbyplan – realisering av en grønn og urban sjøfront.


Vi har djerve planer for en utvikling der Sandvika igjen kan få god kontakt med fjorden. Dette fordrer at dagens E18 forsvinner og at vi kan få en bytilpasset veiløsning på overflaten.
Jeg vet at planarbeidet så vidt har startet, men jeg vil likevel benytte anledningen til å understreke at det å beholde motorveibroen ikke er en aktuell løsning for oss. Det er nettopp der dagens E18 går at vi kan frigi arealer til byutvikling.


Samtidig vil vi da også legge til rette for byvekstavtalens målsettinger om at samferdselsinvesteringer skal følges opp med kommunal vilje til å fortette rundt knutepunktene.


E18-traseen er nok den viktigste grunnen til at Sandvika ikke har fått utvikle seg som by. Nå vil dette endres. Sandvika får en mer utviklet bystruktur og et bredere tilbud som gjør at flere finner det de trenger lokalt. Byen blir en attraktiv «forside mot fjorden» og omverdenen, for stolte innbyggere.


Det er nå kommet i stand en utbyggingsavtale mellom Andenæs Eiendom, Entra og Bærum kommune. Denne avtalen legger grunnlaget for utviklingen av sentrum med rivning av Helgerudkvartalet i løpet av sensommeren og høsten.


Ny E18 er ikke bare et veiprosjekt. Det er et sykkelprosjekt, et kollektivprosjekt, et miljøprosjekt og et byutviklingsprosjekt.


Det bygges så opp to nærings- og boligkvartaler med en felles P-kjeller i to plan under. Kinoveien skal forlenges i en ny åpning mellom de to kvartalene. Kommunen skal blant annet stå for opparbeiding av gater og torg, med ny utforming av Otto Sverdrups plass.
Jeg gleder meg til gjenåpningen av denne delen av sentrum – etter planen i 2025.
Jeg gleder meg også til dagen da vi skal ta første spadetaket på etappe 2, og ikke minst til den dagen da to ordførere skal klippe snor for nye E18 helt frem til Nesbru og etter hvert også Drengsrud.

Ny E18 er ikke bare et veiprosjekt. Det er et sykkelprosjekt, et kollektivprosjekt, et miljøprosjekt og et byutviklingsprosjekt. Det er et krevende prosjekt som vi skal lykkes med å realisere.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 12. mai 2021