Flere eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det er svært positivt og noe vi som kommune må legge til rette for.


Samtidig vet vi at nesten halvparten av de som bor alene eller har svekket helse, opplever ensomhet, og at flere eldre har flere fysiske helseutfordringer.


God kapasitet i fastlegeordningen er og skal være grunnlaget for riktig behandling og oppfølging, men med flere eldre med sammensatte utfordringer kan det være nyttig å få en lavterskeltjeneste på samme måte som yngre målgrupper har det der de er – en helsestasjon på seniorsentrene.


Aktiv aldring, forebygging og fysisk og sosial aktivitet er alle viktige elementer for å leve et godt liv – hele livet.

Seniorsentrene er allerede en viktig hjørnestein for å muliggjøre dette. Men nå starter vi arbeidet med helsestasjon for eldre på seniorsentrene.


Målet er å kunne gi eldre et forebyggende helsetilbud som kan bidra til en trygg og frisk alderdom.


Mulighetene er mange, for eksempel råd om veiledning om fysisk aktivitet, kosthold, praktiske og teknologiske hjelpemidler, frivillighet og boligtilpasninger, forebyggende hjemmebesøk, enkle helsemålinger som blodtrykk, blodsukker og vekt eller legemiddelgjennomgang.
Det er et spennende arbeid kommunen vår bør undersøke.


Men også samtaler med psykolog når ensomheten blir for stor eller livet for tungt, og styrkingen av sosionomfunksjonen bør være en mulighet.


Helsestasjon for eldre er ikke nytt. På mange måter fungerer allerede seniorsentrene til en viss grad slik.


Men Høyre tror vi kan gjøre tilbudet enda bedre. I Larvik har for eksempel helsestasjonen et samarbeid med spesialisthelsetjenesten hvor eldre kan få en bred geriatrisk vurdering. Det er et spennende arbeid kommunen vår bør undersøke.


Nå er beslutningen tatt, og Høyre er utålmodige for å få på plass en helsestasjon for eldre, slik kan vi sikre enda bedre tjenester og tilbud for våre eldre.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og nestleder i hovedutvalg for bistand og omsorg Maria Barstad Sanner


Innlegget er publisert på Budstikkas nettsider 25. mai 2023