Onsdag 7. desember fikk politikerne i Bærum høre lyden av det fremtidige Sandvika. Utbyggere, musikkprodusenter, gründere og mer etablerte var samlet rundt et seminar som tok for seg utviklingen av kultur- og musikknæring som en sentral næringsklynge i kulturbyen Sandvika.

Vi har et privilegert utgangspunkt med flere scener og med vårt flotte kulturhus i spissen. I Og det er ikke mange byer som har hele fire kompetansesentra for kunst, dans, film og musikk- og populærkultur innenfor 2 km radius.

Mye tyder på at vi kan stå overfor en svært interessant utvikling i Sandvika om vi tørr sette volumet på fyll styrke. Her ligger muligheter for både låtskrivere, musikere, musikkprodusenter, musikkledelse, eiendomsutviklere og ikke minst utdanningsinstitusjoner.

Det kan bli mange nye toner i Sandvika, men da må vi få til den riktige stemmebruken. Kultur- og musikkindustrien kan legge grunnlag for mange ulike yrkesgrupper og selskaper. Kultur- og musikknæring handler ikke bare om å stå på en scene, som vi må ha flere av, men hele næringskjeden musikk- og kulturindustrien skaper.

Vi ble også introdusert til begrepet musikk-tech og ifølge Annichen Winsnes Svalastog fra Music Tech Norway er «Sandvika et perfekt sted å etablere en musikk-tech hub». Music Tech Norway legger til rette for kunnskapsdeling, internasjonalisering, innovasjon, samarbeid og skal styrke oppstarts miljø innen kultur- og music tech i Norge.

Vi må selge de jordbærene vi har, heter det. I Sandvika har vi etter alt å dømme allerede de beste bærene. Her er det bare å bygge drivhus som kan akselerere de unike mulighetene som er skapt av miljøet rundt Claus Fibiger på Tanken, Martin Schilde i Toothfairy og med det siste tilskuddet Annichen Winsnes Svalastog i Mustech Norway og mange flere.

Her bør også det øvrige næringslivet følge med i timen. Det kan ligge store muligheter for eiendomsutviklere, investorer og andre med interesse for bratt utvikling, grønn industri og kreative næringer som skaper glede.

En betydelig bonus for Sandvika og Bærum er at kultur- og musikkindustrien kan legge grunnlaget for at unge mennesker trekkes til Sandvika og skaper det mangfoldet og trøkket vi ønsker i byen vår.

Under seminaret ble det pekt på et bredt spekter av næringer og blant annet trukket opp et paradoks, at managementene til de fleste store norske stjerner er utenlandske. Vi bør derfor ha ambisjoner om å bygge en komplett næringskjede i Sandvika som også videreutvikler organisasjon og ledelse.

Vi spoler også gjerne tilbake til visjonsmøtet i på Kunnskapssenteret i Sandvika i september hvor Kristine Andenæs pekte på muligheten for å etablere en høyere utdanning innen musikk i Bærum og Sandvika. Det er en veldig god ide. Bærum mangler en høyere utdanningsinstitusjon og den dynamikken det fører med seg.

Lyden av Sandvika assosieres av mange i dag med E18. Vi ser frem til at den avløses av det lydbildet som er skapt oppover langs Sandvikselven på Tanken, Posttanken/Toothfairy House i Løkketangen, Musikkflekkens nye liv i Folkebadet og på festivalscenen Kadetten, og kanskje helt ut til et nytt Kalvøya? Her utvikles det et lydbilde som kan få store ringvirkninger for byutviklingen i Sandvika og musikkindustrien i Norge.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og leder for planutvalget Eirik Bøe - Innlegget sto på trykk i Budstikka 27. desember 2022