Tid er verdifullt, og er noe vi alle har et forhold til. Vårt forhold til tid henger sammen med hvordan vi har det.


Det er vondt å føle at man ikke har tid til sin gamle mor som sitter alene i leiligheten eller på sykehjemmet. Det er vondt å føle at man ikke har tid til å imøtekomme 2-åringens sterke ønske om å få ta på seg skoene sine selv. Det er vondt å føle at man ikke fikk tid til å trøste kollegaen på jobb. Det er vondt å ikke ha tid til tenåringen som har noe han vil snakke om, men som ikke tørr ta det opp når man har dårlig tid. Og det er virkelig vondt å våkne opp og kjenne at denne dagen blir nok en ensom dag - med så altfor mange lange timer.


Torsdag 10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er gi tid. Når vi opplever tiden som knapp, velger vi ofte bort det som er bra for oss. Vi dropper å spise middag sammen, dropper trening og avlyser kaffeavtalen med en venn. Vi velger reality-TV fremfor den interessante boken vi begynte på i sommer. Barna får sitte med Ipaden litt lenger, så du får svart på tre e-poster til. Vi glemmer å legge merke til den vakre høstsolen. Vi glemmer å gi tid til oss selv og til andre. Vårt forhold til tid påvirker vår psykisk helse og går utover livskvaliteten.


Forskere i England har undersøkt hva som gjør oss glade og lykkelige. De kom frem til at det er fem grep som bidrar til bedre livskvalitet og en sterkere psykisk helse: 1) vær oppmerksom, 2) vær aktiv, 3) fortsette å lære, 4) knytt bånd og 5) gi. Engasjerer vi oss i disse fem blir vi gladere og sterkere psykisk. Britiske helsemyndigheter har kalt dette Five ways to wellbeing. Rådet for psykisk helse oversatt dette til Fem grep for økt hverdagsglede. Bærum kommune har valgt å satse på konseptet, og vil sette i gang et prosjekt for at flest mulig får økt hverdagsglede og livskvalitet. Dette er like aktuelt for alle mennesker - på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå. De kan tilpasses det livet du lever.


Det å gjøre noe sammen med andre, og å gjøre noe meningsfylt – både mentalt og fysisk er viktig. Det bidrar til økt hverdagsglede. Sammen med innbyggerne og frivillige lag og organisasjoner skal kommunen skape gode levekår for alle, et inkluderende felleskap, gode møteplasser, gode aktiviseringsmuligheter, gode barnehager/skoler- og en god eldreomsorg. Frivilligheten er en nøkkelfaktor. Uten den stopper Bærum opp. Få vet bedre enn de frivillige ildsjelene hva det betyr å gi tid.


Hvis du vil vite mer om hvordan du kan gi tid, eller hvordan du kan få økt hverdagsglede med fem enkle grep, er Bekkestua bibliotek stedet for deg 10. oktober. Dagen en fylt med gode foredrag av dyktige fagfolk. Program finner du på bibliotekets nettsider. Har du ikke tid, så gi deg selv tid til å lese om Fem grep til økt hverdagsglede på Rådet for psykisk helse sine nettsider.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 10. oktober 2019