Det skjer spennende ting i de gamle fabrikklokalene på Hamang i Sandvika. Der vokser det frem arbeidsplasser skapt av unge kulturentreprenører, og som i dag sysselsetter rundt 85 årsverk. Målet er å skape 300 arbeidsplasser innen fem år.

Tanken næringsnettverk representerer en unik kombinasjon av et kommunalt fritidstilbud for musikkinteressert ungdom og et miljø for kommersielle aktører av meget høy kvalitet. Dette har stor verdi fordi musikkmiljøet bidrar til å skape kvaliteter som gjør Sandvika attraktiv som by og samtidig bidrar til utviklingen av kulturnæring, verdiskaping og arbeidsplasser i Bærum.

Tanken er en viktig møteplass med øvingsrom og produksjonslokaler for unge band, artister, produsenter, plateselskap og managements. Tanken er navet som en voksende klynge med selskaper innen kreative næringer har rotert rundt. Internasjonale suksesser som Sassy 009, Coucheron, Pasha, Baya, CLMD og Kid Astray har alle kunnet nyte godt av rimelige lokaler og et sjangeroverskridende og åpent musikkmiljø. 

Næringsnettverket er en sentral del av Bærum Kulturhus. Et viktig kompetansemiljø og fasilitator for ungt entreprenørskap og kulturnæring innen musikk, media, dans og kunst. Her er det talentutvikling og næringsutvikling på en gang og suksessformelen er en dele-kultur hvor de etablerte fungerer som mentorer for de nye.

Jeg har selv hatt gleden av å besøke Tanken ved flere anledninger, og jeg må si jeg er imponert over hva de får til – og ikke bare innen musikk. Det er også synlige bevis på talentene under en av veibroene mot Sandvikselven. Der er det fargerik gatekunst av Monet som ungdom fra Tanken-miljøet har laget.

Tanken har et utstrakt samarbeid med offentlige, private og kommersielle aktører innen populærkulturfeltet, organisert som et uformelt kulturnæringsnettverk med et bredt spenn av virksomheter. Tanken ligger godt an til å nå en viktig nasjonal milepæl: Landets første virkelige kulturnæringsklynge under Innovasjon Norges arenaprogram.

Neste store milepæl er bygging av 18 nye musikkstudioer. En kombinasjon av produksjonsrom og store innspillingsstudioer gjør at Tanken blir en viktig destinasjon for lokale så vel som internasjonale artister. Nå kan låter som skrives i Sandvika for store internasjonale artister også spilles inn og produseres under samme tak. At dette vil styrke nasjonal og lokal musikkbransje som næring hersker det lite tvil om. 

En sterk kulturnæring på Hamang vil være med på å løfte Sandvika fram som et kulturelt knutepunkt. I årene framover vil kultur spille en sentral rolle i byutviklingen i Sandvika. Aktive musikk-, media-, dans- og kulturnæringsaktører er med på å gjøre byen til en attraktiv og spennende destinasjon. 

Tanken med alle sine aktiviteter og aktører kan dermed stå som et eksempel på en viktig byggestein i kulturbyen Sandvika. Kulturnæringene med sine rike publikumstilbud og kreative uttrykk vil være en viktig faktor for å gjøre Bærum til et godt sted å bo, leve og arbeide i. 

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 19. november 2021