Bærum kommune fortsetter satsingen på vår eldreomsorg.

Beboerne på Berger sykehjem skal neste år flytte inn i Lindelia bo- og behandlingssenter, som blir et nytt og flott sykehjem med plass til 132 beboere.

Vi vil berolige dem som er bekymret:

Berger bo- og behandlingssenter vil gjenoppstå, og da som et flott, hensiktsmessig nytt sykehjem.

Våre nye sykehjem vil ha helt andre fasiliteter og vil dermed få en vesentlig kvalitetsheving i forhold til det vi har i dag på gamle Berger bo- og behandlingssenter.

Det er også 17 omsorgsboliger på Berger i dag. Beboerne her skal slippe å bo på en byggeplass. Derfor har vi startet den viktige dialogen med beboerne og pårørende i omsorgsboligene om hvor de ønsker å flytte.

Vi beklager at mange av våre eldre må flytte, men det er ikke mulig å oppgradere sykehjemmene og samtidig ha full drift.

Det er behov for bedre fasiliteter. Dagens rom oppfyller ikke ønsket standard for dem som bor der, og heller ikke arbeidstilsynets krav for dem som arbeider der.

Vi ønsker også å legge til rette for økt aktivitet på de respektive sykehjemmene, til glede for våre beboere.

Bjørg Slettvold stiller i Budstikka 27. april spørsmål ved kommunenes beslutning om å rive Berger bo- og behandlingssenter og Berger omsorgsboliger. Slettvold gruer seg til å bli gammel i Bærum på grunn av standarden på sykehjem og i omsorgsboligene, samt at hun er redd for å bo sammen med andre på et lite rom.

Det er trist at noen tror at vi praktiserer dobbeltrom på sykehjemmene i Bærum kommune, da det siste dobbeltrommet ble avviklet for over ti år siden.

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet kommer til å etablere dobbeltrom på våre sykehjem. Men for dem som ønsker å bo sammen, blir dette mulig på Lindelia bo- og behandlingssenter. Der kan vi åpne opp slik at rommene blir dobbelt så store for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen videre.

Vi må innrømme at Berger bo- og behandlingssenter og omsorgsboligene på Berger ikke har en standard som vi ønsker å tilby våre innbyggere. Det er bakgrunnen for at vi har besluttet å bygge et flott nytt sykehjem på Berger med plass til 150 beboere.

Dessverre kan vi ikke rehabilitere eller bygge et nytt sykehjem på en tomt mens det er i drift. Vi kan ikke utsette våre eldre for en omfattende rehabilitering, da ingen skal leve og bo på en byggeplass.

Det er i dag mange aktiviteter på sykehjemmene og i omsorgsboligene våre, men vi ser at det er mer krevende å få til aktiviteter når bygningsmassen ikke er egnet for det. Vi har øremerket 4 millioner kroner til rene aktivitetstiltak, og det tilsvarer over 3.000 kroner per beboer. Midlene går ikke til lønn eller drift av sykehjemmene eller omsorgsboligene, men til gjennomføring og tilrettelegging av en aktiv og meningsfull hverdag for alle beboere.

Bærum kommune bygger og skal bygge mange flotte nye sykehjem, også et nytt sykehjem på Berger for 150 beboere. Vi er ikke redde for å bli gamle i Bærum.

Lisbeth Hammer Krog, Høyre, ordfører i Bærum,

Torbjørn Espelien, Frp, leder hovedutvalg bistand og omsorg

Innlegget sto på trykk  i Budstikka 6. mai