Hvordan kan Bærum bli en smartere foregangskommune? Dette spørsmålet reiser Frank Roland fra Bærum Venstre i Budstikka 28. september. Det han sikter til er at det er for mange biler og for få parkeringsplasser på Fornebu og at Bærum derfor bør få bildelingsklubber på Fornebu.

Bærum kommune og SmartCity Bærum har tatt initiativ til å fremme innovative ideer og bedre løsninger for fremtiden. Stimulering til bildeling er en smart og miljøvennlig løsning. Per i dag er det etablert tre bildelingsordninger i kommunen. Disse har smarte løsninger som gjør det enkelt å leie og få tak i bilen raskt og effektivt, gjennom apper og websider. Etter å ha meldt seg inn i ordningene kan man enkelt reservere en bil, og åpne denne ved bruk av en app på mobiltelefonen. Appen gir også oversikt over hvilke biler som er ledig i ønsket tidsrom.

Bildelingsordningene som er tilgjengelige for innbyggere og ansatte er lokalisert på tre steder på Fornebu; Statoil stasjonen, garasjeanlegget til Technopolis og på Fornebuporten.  På Statoil stasjonen er det mulighet for bildeling av el-biler og det er også etablert en hurtigladerstasjon på samme sted.

Det er også flere bedrifter i Bærum som har egne avtaler med bildelingsfirmaer for sine ansatte, og disse melder om en økonomisk gevinst i tillegg til miljøgevinsten.

Smart miljøvennlig transport er ett av hovedsatsningsområdene til SmartCity Bærum. Erfaringer fra bildelingsordningene så langt, er at dette blir mer og mer vanlig å benytte. Trender viser også at bildelingsordninger er et godt alternativ for alle som har behov for mer enn en bil, og kan også fungere godt sammen med samkjøringsordninger.

Teknologien er nøkkelen til fremtidens smarte transportløsninger, men også nøkkelen til å endre våre vaner og her samarbeider SmartCity Bærum med vårt innovative næringsliv for å vise vei.

 Ordfører Lisbeth Hammer Krog

- innlegget stod på trykk i Budstikka lørdag 3.10.15