Bærum kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale Magnus Poulssons vei 7.

Bærum kommune ved Byprosjekter starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med Arcanum Eiendom AS som eier av Magnus Poulssons vei 7 og 11 samt Arnstein Arnebergs vei 29 og 31 (gnr/bnr 41/161 og 41/218).

For mer informasjon se saksinnsyn for reguleringsplan med planID 2021002. 

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig høring før den skal til politisk behandling. Dette varselet er i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 17-4 første ledd. Varsel om oppstart av forhandlingene ble kunngjort 5. april 2022.