Formannskapet i Bærum kommune består av medlemmer og varamedlemmer valgt av og blant kommunestyrets medlemmer hvert fjerde år.

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle er valgt blant kommunestyrets medlemmer for hele valgperioden 2023-2027.

Formannskapet behandler forslag til kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. For øvrig behandler formannskapet også saker som gjelder ansvarsområdet eiendom og administrasjon. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. I tillegg fungerer formannskapet i Bærum som valgstyre. 

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Bærum kommune (Lovdata)

Politiske møter

Møteplan 2024

Medlemmer

 • Lisbeth Hammer Krog (H) – ordfører
 • Varaordfører: Haakon Kvenna Veum (H) – varaordfører
 • Morten Skauge (H)
 • Dag Egil Strømme (H)
 • Elisabeth Hegg Gjølme (H)
 • Elin Spjelkavik (H)
 • Haakon Christopher Sandven (H)
 • Eirik T. Bøe (V)
 • Wencke Steen (V)
 • Jan M. Thalberg jr. (Frp)
 • Torbjørn Espelien (Frp)
 • Thilde Marie Børsum (Ap)
 • Reidar Kleppe (Ap)
 • Cathrine Chaffey (Ap)
 • Nikki Schei (MDG)

Åpne møter

Møter i formannskapet er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.

Nyttige lenker

Møteplan og saksdokumenter for formannskapet

Kontakt en folkevalgt og parti

Kommune-TV