Formannskapet i Bærum kommune består av medlemmer og varamedlemmer valgt av og blant kommunestyrets medlemmer hvert fjerde år.

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle er valgt blant kommunestyrets medlemmer for hele valgperioden 2019-2023.

Formannskapet behandler forslag til kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. For øvrig behandler formannskapet også saker som gjelder ansvarsområdet eiendom og administrasjon. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. I tillegg fungerer formannskapet i Bærum som valgstyre. 

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter

Medlemmer

Høyre (7)

 • Lisbeth H. Krog
 • Maria Barstad Sanner
 • Morten Skauge
 • Dag Egil Strømme
 • Siw Wikan
 • Haakon Kvenna Veum
 • Ole Kristian Udnes

Arbeiderpartiet (2)

 • Kjell Maartmann-Moe
 • Kari B. Seljelid

Venstre (2)

 • Eirik Trygve Bøe
 • Wenche Steen

Fremskrittspartiet (1)

 • Torbjørn Espelien

Miljøpartiet De Grønne (1)

 • Cristin Xiaojun Liu

Senterpartiet (1)

 • Ragnar Molland

Rødt (1)

 • Stein Stugu

Åpne møter

Møter i formannskapet er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.