Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur inviterer til åpent høringsmøte om kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Møtet holdes tirsdag 31. oktober kl. 18.00 i Ordførersalen, Bærum rådhus.

Innbyggere, organisasjoner og næringsliv kan i dette møtet gi sine muntlige innspill til politikerne i hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur om kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2024-2027 (BØP). Alle påmeldte får anledning til å holde en appell på inntil fem minutter.

Påmelding gjøres til utvalgssekretær Margrete Stald på: 

margrete.stald@baerum.kommune.no.

Høringsmøtet er åpent for publikum.