Hva skal du gjøre når du blir pensjonist? Kommunen ønsker å tilrettelegge for fremtidens pensjonister og ønsker dine innspill. Delta på workshop.

Har du lagt noen planer for din pensjonisttilværelse? Noen retter blikket innover og har planer om tid med familien eller mer tid til hus og hage. Andre søker seg ut i verden og vil fylle på med nye reisemål og spennende opplevelser. Noen har ingen planer og tar ting mer som de kommer. Hva er dine planer? Hvordan skal du bo? Hvor skal du bo? Hva vil du fylle tiden din med? Hvem vil du tilbringe tiden din med? Hva trenger du for å oppleve mening og god livskvalitet? 

Livets overgangsfaser kan være verdt å planlegge for. Vi planlegger jo gjerne studier, når vi ønsker å skaffe barn, hvordan vi skal etablere vårt første hjem. Vi planlegger bursdager, konfirmasjoner og bryllup. Planlegging hjelper oss til å treffe de vi er glade i og dele gode opplevelser. Planer hjelper oss å oppnå store og mindre mål i tilværelsen.  For å si det med ordene til Alan Kay: “Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den”.  

Det vi vet med sikkerhet er at det blir flere eldre i samfunnet vårt i tiden fremover. Samtidig er det liten økning av folk i yrkesaktiv alder. Vi får en merkbar endring i befolkningssammensetning i samfunnet de neste 10-20-30 årene. Vi som storsamfunn og som kommune må kanskje tenke nytt og gjøre endel ting på nye måter. Dette ønsker vi å forberede oss på. Gjennom prosjektet “Fremtidens senioraktiviteter i et aldersvennlig Bærum” har også du en mulighet til å bidra med dine tanker og ideer rundt dette temaet. Vi ønsker å vite mer om hvilke behov våre innbyggere seg for seg at de kan ha. Med det som utgangpunkt vi kan bedre tilrettelegge for gode løsninger.  

Vi inviterer derfor til ideverksteder. Ideverksted er en metode for å samle inn informasjon fra en gruppe mennesker om et bestemt tema eller problem. Målet med et ideverksted er å få fram ulike perspektiver, kreativitet og engasjement fra deltakerne. Det serveres mat og drikke på arrangementet. Vi har også en loddtrekning med en spennende premie til den med vinnerloddet.  

Meld deg på innen 3. april

Ta kontakt med Cathrine: 45 63 79 50 

eller Thomas: 45 65 75 22

Aldersgruppe 50-60 år Aldersgruppe 60-70 år Aldersgruppe 70-80 år
08. april klokken 17-20 11. april klokken 17-20 16. april klokken 14-17