Da har du nå mulighet til å melde deg på ideverksted som avholdes i april 2024.

Vi er i gang med prosjektet “Fremtidens senioraktiviteter i et aldersvennlig Bærum: Bærekraftig forebygging for hele livet”. Det vi ønsker med prosjektet er å styrke den forebyggende og helsefremmende innsatsen slik at kommunen står bedre rustet ved demografiske endringer i tiden fremover. Målet vårt er å identifisere forbedringspotensial ved nåværende tilbud, øke synligheten og interessen for helsefremmende aktivitet og å tilrettelegge for tjenester som hele tiden er relevante for ønskede brukergrupper.

Nå vil vi gjerne ha deltagere til ideverksteder for å få fram ulike synspunkter, erfaringer, holdninger og følelser om nåsituasjonen og hva som er fremtidens muligheter. Vi inviterer innbyggere samt deltagere fra næringslivet, ideelle organisasjoner og kommunale tjenester for å få belyst temaene fra ulike perspektiver.

Aldersvennlige aktiviteter KI-generert bilde
KI-generert bilde

Ideverksted er en metode for å samle inn informasjon fra en gruppe mennesker om et bestemt tema eller problem. Målet med et ideverksted er å få fram ulike perspektiver, kreativitet og engasjement fra deltakerne. Et ideverksted ledes av en veileder som stiller spørsmål, oppmuntrer til diskusjon og hjelper til med å sortere og prioritere ideene. Å delta på ideverksted kan være en interessant og lærerik opplevelse. Du kan få mulighet til å påvirke noe som er viktig for deg, eller bidra til ny kunnskap eller forbedring. Du kan også få høre andre menneskers tanker og erfaringer, og kanskje oppdage noe nytt eller annerledes. Et ideverksted kan også være en sosial og hyggelig aktivitet, der du møter nye mennesker og har det gøy sammen. 

Hvis du deltar på ideverksted, må du være villig til å dele dine meninger og lytte til andres. Du må også respektere at det kan være uenighet og ulike perspektiver i gruppen. Du må være ærlig og åpen, men også ta hensyn til personvern og konfidensialitet. Du vil heller ikke bli identifisert i noen rapporter som kommer ut av ideverkstedet.

Meld deg på i dag hos Cathrine 456 37 950 eller Tomas 456 57 522

Frist for påmelding er 3. april 2024.

Aldersgruppe 50-60 år Aldersgruppe 60-70 år Aldersgruppe 70+
08. april klokken 17-20 11. april klokken 17-20 16. april klokken 14-17