Ballonger

Oppdrift - en arena for deg som vil gjennomføre endringer du ikke trodde var mulig.

Oppdrift er et katalysatorprogram som viderefører metodene fra LUP og kombinerer det med de interne innovasjonsmidlene.

Hvorfor og hvordan?

 • Støtte til deg som har et problemområde som trenger en smart løsning
 • Samlinger, metoder og veiledning til god gjennomføring
 • Mulighet for økonomisk støtte

Kriterier

 • Prosjektet bygger opp under et eller flere av kommunens hovedmål
 • Prosjektet dekker et behov som vil skape verdi for brukere og innbyggere (gevinstrealisering)
 • Det er godt potensiale for spredning, andre kan benytte seg av hele eller deler av løsningen

Hva skjer a?

 • Torsdag 7. november:
  Pop-up verksted for informasjon og sparring i Eyvind Lyches vei – ved veiledningstorget
 • januar: Bærumskonferansen –Oppdrift er der
 • Tirsdag 4. februar, søkerverksted i Kunnskapssenteret kl 0900-1100.
 • Mandag 2. mars: Søknadsfrist for interne innovasjonsmidler
 • April/mai: Tildeling av midler
 • Oppfølging med delingsarenaer, prosjektmetodikk, veiledning m.m.
 • Løsningen tas i bruk og spres

 

Søknad Oppdrift 2020

Prosjekter

Kontaktpersoner

Hege Fossum

hege.fossum@baerum.kommune.no

Har du spørsmål ta gjerne kontakt.