Fritak fra plikt til opplæring

Her kan du lese mer om reglene for fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Om du får fritak fra plikten, mister du samtidig retten til gratis opplæring i fremtiden.

Du kan søke om fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk 
  • kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet 
  • har spesielle helsemessige eller andre vesentlige årsaker som gir grunnlag for fritak

Hvilken dokumentasjon du må sende med søknaden din, ser du i søknadsskjema.

Her kan du lese mer om UDIs regler for fritak om du søker statsborgerskap. 

Du kan ikke søke om fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  • allerede har gjennomført plikten på 550 timer norsk og 50 timer
    samfunnskunnskap. Det er kun spesielle helsemessisge eller andre vesentlige årsåker som kan gi deg fritak fra prøven om du har gjennomført plikten til opplæring.
  • kom til Norge før 2005. Det er UDI som behandler søknader om fritak før 2005.  Vennligst ta kontakt med UDI.

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2021

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold før 01.01.2016

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2016 og før 01.01.2021.

Dokumentasjonen du må sende inn, inneholder personlig informasjon. Derfor må du skrive ut søknaden og levere den sammen med dokumentasjon og kopi av pass eller ID-kort med foto i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende alt i posten. Du kan ikke sende det på e-post.

Søknaden kan sendes hit:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

Det kan ta inntil 3 uker før du får svar. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid. Vi prøver å svare så raskt vi kan.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.