Fritak fra plikt til opplæring

Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og plikt eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Om du får fritak fra plikten, mister du retten til gratis opplæring i fremtiden.

Du kan søke om fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  2. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet.
  3. Har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

Du kan ikke søke fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  1. Har gjennomført plikten på 550 timer norsk og 50 timer
    samfunnskunnskap.
  2. Kom til Norge før 2005. Det er UDI som behandler søknader om fritak før 2005.  Vennligst ta kontakt med UDI.

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2021

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold før 01.01.2016

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2016 og før 01.01.2021.

Dokumentasjon og søknad kan ikke sendes på e-post, fordi det inneholder personlig informasjon. Du kan levere søknad om fritak sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende i posten:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

Inntil 3 uker. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Søknadsskjema

Nyttig informasjon

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss