Fritak fra plikt til opplæring

Reglene for fritak gjelder for deg som har rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Om du får fritak fra plikten, mister du samtidig retten til gratis opplæring i fremtiden.

Du kan søke om fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Hvilken dokumentasjon du må vise, ser du i søknadskjema. 
  2. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet. Hvilken dokumentasjon du må vise, ser du i søknadskjema. 
  3. Har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

Her kan du lese mer om UDIs regler for fritak om du søker statsborgerskap. 

Du kan ikke søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring hvis du:

  1. Har gjennomført plikten på 550 timer norsk og 50 timer
    samfunnskunnskap.
  2. Kom til Norge før 2005. Det er UDI som behandler søknader om fritak før 2005.  Vennligst ta kontakt med UDI.

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2021

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold før 01.01.2016

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2016 og før 01.01.2021.

Dokumentasjon og søknad kan ikke sendes på e-post, fordi det inneholder personlig informasjon. Du kan levere søknad om fritak sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende i posten:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

Inntil 3 uker. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lenger tid.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Undervisning i Sandvika:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Undervisning på Rud:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. E-post: voks@baerum.kommune.no