Fritak fra plikt til opplæring

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring. Personer som får fritak fra plikten mister retten til gratis opplæring.

Du kan søke om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du:

  1. kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  2. kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet
  3. har særlig helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som gir grunnlag for fritak.

Du kan ikke søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du:

  1. har gjennomført plikten på 550 timer norsk og 50 timer
    samfunnskunnskap.
  2. kom til Norge før 2005. Det er UDI som behandler søknader om fritak før 2005, vennligst ta kontakt UDI.

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2021

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold før 01.01.2016

Søknadsskjema for personer som har første vedtak om opphold etter 01.01.2016 og før 01.01.2021.

  • Søknad om fritak sendes sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto.
  • All dokumentasjon må være stemplet med rett kopi for å bli godkjent.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid: inntil 3 uker. I perioder med ferie og helligdager må du regne med lengre behandlingstid.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Søknadsskjema

Nyttig informasjon

Voksenopplæringssenteret

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss