Fritak fra plikt avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

Du får kun godkjent fritak om det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Du må ha dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Søknadskjema – fritak fra plikt til å avlegge prøver (PDF)

Her kan du lese mer om UDIs unntak om plikt til prøver for deg som skal søke norsk statsborgerskap.

Søknad og dokumentasjon med kopi av pass/ID med foto kan ikke sendes på e-post. Du kan levere i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende i posten:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

3 uker. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lengre tid.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika