Fritak fra plikt avlegge prøver

Om du har deltatt i eller gjennomført plikten til opplæring, kan du bare i noen spesielle tilfeller søke om fritak fra plikten til å gjennomføre norskprøven eller samfunnskunnskapsprøven.

Du får kun godkjent fritak om det foreligger spesielle helsemessige eller andre vesentlige årsaker som gjøre at du ikke kan gjennomføre en prøve. Du må ha dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Søknadsskjema fritak for plikt til prøver - integreringsloven (gjelder etter 1.1.2021) pdf

Søknadskjema – fritak fra plikt til å avlegge prøver, introduksjonsloven. (PDF)

Her kan du lese mer om UDIs unntak om plikt til prøver for deg som skal søke norsk statsborgerskap.

Dokumentasjonen du må legge ved søknaden, inneholder personlig informasjon. Derfor må du skrive ut søknaden og levere alt i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende det i posten. Du kan ikke sende dette på e-post. 

Du kan sende søknaden hit:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

Det kan ta inntil 3 uker før du får svar. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lengre tid. Vi prøver å svare så raskt vi kan.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.