Fritak fra plikt avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

Du får kun godkjent fritak om det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Du må ha dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Søknadsskjema fritak for plikt til prøver - integreringsloven.pdf

Søknadskjema – fritak fra plikt til å avlegge prøver (PDF)

Her kan du lese mer om UDIs unntak om plikt til prøver for deg som skal søke norsk statsborgerskap.

Søknad og dokumentasjon med kopi av pass/ID med foto kan ikke sendes på e-post. Du kan levere i resepsjonen på Kunnskapssenteret eller sende i posten:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid:

3 uker. I perioder med ferie og helligdager kan det ta lengre tid.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Undervisning i Sandvika:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Undervisning på Rud:

Baker Østbys vei 14,
1351 Rud

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. E-post: voks@baerum.kommune.no