Fritak fra plikt avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve.

Fritaket innvilges kun dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Søknadskjema – fritak fra plikt til å avlegge prøver (PDF)

  • Søknad om fritak sendes sammen med dokumentasjon og kopi av pass/ID med foto.
  • All dokumentasjon må være stemplet med rett kopi for å bli godkjent.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

Bærum kommune

Voksenopplæringssenteret
Postboks 700
1304 Sandvika

Behandlingstid: 3 uker

I perioder med ferie og helligdager må det påberegnes lengre behandlingstid.

Har du spørsmål, vennligst send en mail til voks@baerum.kommune.no

Nyttig informasjon

Voksenopplæringssenteret

Kontaktpersoner

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss