Fontenehus Bærum planlegger oppstart i mai/juni i Vinmonopolets tidligere lokaler i Helgerudgården i Sandvika sentrum. Fontenehus Bærum blir det 12 fontenehuset i Norge.

Huset finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektorat, Bærum kommune og gjennom bidrag fra organisasjons- og næringsliv lokalt.

Fontenehuset er organisert som selvstendig stiftelse, med styre bestående av rådgiver Reidar Karlsen, styrets leder, advokat Just Finne, konsulent Gudrun Breistøl og prosjektleder Anne-Grethe Skjerve. Styret vil etter hvert bli utvidet ytterligere mot nærings- og organisasjonsliv lokalt i Bærum.

Styret har ansatt Cecilie Hirsch Tjersland fra Asker som daglig leder. Hun kommer fra stillingen som avdsjef HMS i Avinorkonsernet, og har bred og variert ledererfaring, også fra helse- og omsorgssektoren. Hun tiltrer 1. mars. Ytterligere to medarbeidere er under rekruttering til Fontenehuset.

Fontenehuset er et arbeidsfelleskap for personer som har eller har hatt psykiske lidelser. 70 % av de med psykiske lidelser mestrer å jobbe, men bare 10 % gjør det! Fontenehusets metode er arbeid, som igjen utvikler selvtillit og tro på egne muligheter. Fontenehuset drives i et fellesskap mellom medlemmer og de ansatte.

-Fontenehustanken internasjonalt og i Norge har vunnet bred anerkjennelse i tråd med resultater bygget på ideen om arbeid og arbeidsfellesskap som skaper selvtillit, tro på egne muligheter og mot til å ta fatt igjen, sier styreleder Reidar Karlsen. -Fontenehuset i Bærum vil jobbe hardt for å utnytte potensialet i samhandling med andre kommunale tiltak, Nav og næringslivet lokalt for å gi flere Bæringer en meningsfull hverdag å stå opp til, sier Karlsen.

-Fontenehus Bærum blir et kjærkomment supplement og tilskudd for ytterligere styrking av arbeid for personer med psykiske lidelser i Bærum, sier utvalgsleder hovedutvalget for bistand og omsorg Torbjørn Espelien.  - Fontenehus Bærum komplimenterer vårt godt etablert tilbud ved Bjørnegård, Villa Walle, Nav og ikke minst Ung i jobb. Sammen skaper vi fremtiden, ved mangfold, raushet og bærekraft for alle våre innbyggere, sier Espelien.