Fontenehus Bærum planlegger oppstart i mai/juni i Vinmonopolets tidligere lokaler i Helgerudgården i Sandvika sentrum. Fontenehus Bærum blir det 12 fontenehuset i Norge.

Huset finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektorat, Bærum kommune og gjennom bidrag fra organisasjons- og næringsliv lokalt.

Fontenehuset er organisert som selvstendig stiftelse, med styre bestående av rådgiver Reidar Karlsen, styrets leder, advokat Just Finne, konsulent Gudrun Breistøl og prosjektleder Anne-Grethe Skjerve. Styret vil etter hvert bli utvidet ytterligere mot nærings- og organisasjonsliv lokalt i Bærum.

Styret har ansatt Cecilie Hirsch Tjersland fra Asker som daglig leder. Hun kommer fra stillingen som avdelingssjef HMS i Avinorkonsernet, og har bred og variert ledererfaring, også fra helse- og omsorgssektoren. Hun tiltrer 1. mars. Ytterligere to medarbeidere er under rekruttering til Fontenehuset.

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for personer som har eller har hatt psykiske lidelser. 70 prosent av de med psykiske lidelser mestrer å jobbe, men bare 10 prosent gjør det! Fontenehusets metode er arbeid, som igjen utvikler selvtillit og tro på egne muligheter. Fontenehuset drives i et fellesskap mellom medlemmer og de ansatte.

- Fontenehustanken internasjonalt og i Norge har vunnet bred anerkjennelse i tråd med resultater bygget på ideen om arbeid og arbeidsfellesskap som skaper selvtillit, tro på egne muligheter og mot til å ta fatt igjen, sier styreleder Reidar Karlsen. - Fontenehuset i Bærum vil jobbe hardt for å utnytte potensialet i samhandling med andre kommunale tiltak, Nav og næringslivet lokalt for å gi flere Bæringer en meningsfull hverdag å stå opp til, sier Karlsen.

- Fontenehus Bærum blir et kjærkomment supplement og tilskudd for ytterligere styrking av arbeid for personer med psykiske lidelser i Bærum, sier utvalgsleder hovedutvalget for bistand og omsorg Torbjørn Espelien.  - Fontenehus Bærum komplimenterer vårt godt etablert tilbud ved Bjørnegård, Villa Walle, Nav og ikke minst Ung i jobb. Sammen skaper vi fremtiden, ved mangfold, raushet og bærekraft for alle våre innbyggere, sier Espelien.