I uke 25 starter rivingen av fasadene på Kommunegården. Dette vil kunne medføre noe ekstra støy og støv. Vi beklager ulempene det medfører for naboene.

Entreprenøren vil begynne å rive fasaden ved å prøve ut et lite felt først. Dersom det går etter planen fortsetter de videre uten avbrudd. 

For å redusere mengden støv er det hengt opp en duk foran bygget. 

Det vil dessverre bli noe økt støy i den perioden hvor de river mot Sandvika sentrum.

Fasaden på Kommunegården rives
Nå starter rivingen av fasaden på Kommunegården