Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) signerte 25. mai kontrakt med entreprenøren Strøm Gundersen om rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika.

Den nye kommunegården skal bli et arealeffektivt bygg med klimastandard i toppklasse. Det skal være en arena for samhandling mellom tjenestene, og et sted der næringsliv, innbyggere og kommunen kan møtes, skape, dele og tenke.  

– Det er et stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt som nå settes i gang. Vi ser frem til å utvikle og etablere fremtidens arbeidsplasser i et klimaklokt og flott kontorbygg hvor ansatte, politikere og innbyggere skal møte hverandre, sier Bente Rudrud Herdlevær, Kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling i Bærum kommune.  

Finner løsninger gjennom dialog 

Kontrakten som nå er signert, er en såkalt samspillsentreprise. Dette er en arbeidsform der partene involveres tidlig og kommer frem til løsninger gjennom dialog og samarbeid. Fasen med samspill vil pågå frem til september/oktober og Strøm Gundersen tar sikte på å starte byggingen i løpet av senhøsten. 

BKP er byggherre i prosjektet og Insenti er prosjektleder. Bærum kommune er leietaker.  

– Vi i BKP er veldig glade for å komme i gang med å bygge kommunegården og få etablert et flott bygg for alle som skal jobbe der, og som også er forsikret i pensjonskassen, sier styreleder i BKP, Ida Espolin Johnson.  

Strøm Gundersen er en veletablert aktør innen bygg og anlegg og har tidligere blant annet bygget Gjønnes idrettshall, Drammensbadet og flere store prosjekter i den nye bydelen Grønland i Drammen.