• Vi har valgt å bruke metoder fra tjenestedesign fordi det hjelper oss til å få forståelse for hva innbyggere og brukere har behov for på en annen måte enn ved tradisjonelle metoder.
  • Ved hjelp av metodene og faglig kompetanse kan vi bedre finne frem til gode løsninger som dekker brukernes, innen rammebetingelsene.
  • I tjenestedesign er det av avgjørende betydning å forstå og ta utgangspunkt i brukernes behov før man finner frem til gode løsninger.
  • Løsningene bør utvikles i samspill og samarbeid med ulike grupper som for eksempel brukere, pårørende, ansatte, frivillige, innbyggere, næringsliv og andre.