Deltakere på kurs

Hvordan jobber Bærum kommune for å øke antallet innovative anskaffelser? Pådrivere er et viktig virkemiddel.

Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som næringslivet kan bidra med. Ved å kartlegge behov blant brukere før man går i dialog med næringslivet, kan en anskaffe produkter og tjenester som bedre løser behovene og dermed også sikrer omdømme overfor brukerne. Det er derfor viktig å kartlegge behovene for å finne reelle problemer i kommunens tjenester slik at man etterspør en løsning på et faktisk problem.

Bærum kommune er en av 27 aktive partnere i det nasjonale programmet for leverandørutvikling (LUP). LUP sin oppgave er å øke innovasjonseffekten og -kapasiteten i offentlige anskaffelser. De tilbyr Partnerpådriverprogrammet (3P), et program der partnere bygger kompetanse, deler erfaringer og jobber strategisk med forankring av mål og metoder, som vil øke bevisstheten om innovasjon i offentlige anskaffelser.

Ved å delta i 3P har vi kopiert og tilpasset opplegget til egen organisasjon for nettopp å øke bevisstheten om, og gjennomføringen av flere innovative anskaffelser. Denne høsten tester vi konseptet der Bærums deltakere i 3P fungerer som veiledere for interne pådrivere slik at pådriverne får lært innovasjonsmetoder og kan skape engasjement i egne enheter. De som jobber med anskaffelser og innkjøp i egne enheter skal på denne måten få mer kjennskap til, og bli enda bedre rustet til å finne de reelle problemstillingene. På denne måten kan vi som kommune anskaffe bedre løsninger til våre brukere. Tilbudet består av individuelle veiledninger, metodeverksteder og erfaringssamlinger.

Etter endt testperiode skal konseptet evalueres for å avdekke hvilke effekter det har gitt, og hvordan vi kan tilpasse konseptet i fremtiden for å sikre at vi faktisk øker innovasjonskapasiteten og lar oss utfordre av andre.

Hvordan arbeider du, og din kommune, med innovative offentlige anskaffelser? Ta gjerne kontakt med oss for en prat slik at vi kan lære av hverandre: innovasjon@baerum.kommune.no

Erik Burman, Innovasjonsenheten