Løse riktig problem

Har du noen gang jobbet med et prosjekt der du plutselig innser at du egentlig ikke kommer til å løse problemet? Fattig trøst, med du er ikke alene. Men hvorfor skjer dette? Og kan vi gjøre noe med det?

Forelsk deg i problemet – ikke løsningen

En vanlig årsak til at det bærer galt av sted er at vi gjerne hopper rett til løsning når vi blir presentert for et problem. Men er det ikke løsninger man vil ha, spør du kanskje? Både ja og nei. Man vil ikke ha en løsning for løsningens skyld, man vil ha en løsning som løser problemet. Det er to forskjellige ting.

Du unngår «løsningsfella» hvis du tar deg tid til å forstå problemet du står overfor. Sagt på en annen måte, -forelsk deg i problemet – ikke i løsningen. Hvis du først hengir deg til problemet, vil du opparbeide deg innsikt. Rent praktisk får du innsikt ved å snakke med berørte parter, være til stede, observere. Man får lite ut av å sitte alene på et kontor og gjette på løsninger. I Metodebanken finner du et utvalg verktøy som hjelper deg med innsiktsarbeidet.

Drei problemforståelsen gjennom innsikt

I innovasjon og tjenestedesign søker vi innsikt fra start. Dette gir oss mulighet til å vurdere problemstillingen og få en bedre forståelse, før man går videre med løsningsforslag. Er problemet slik vi trodde innledningsvis, bør problemstillingen justeres, eller kanskje endres fullstendig? Når vi er gode på å dreie problemstillingen i lys av innsikten er sjansene gode for at vi løser riktig problem.

Tid brukt er tid spart

Innsiktsarbeid tar tid. Det kan også være utfordrende å endre etablerte virkelighetsoppfatninger av gitte problemstillinger innad i egen organisasjon. Men en ting er sikkert, - det er bedre å ta seg tid til å få en riktig forståelse av problemet før man begynner med løsninger, enn å være raskt ute med å utarbeide løsningsforslag som ikke løser problemet.

- Karen B. Aarhus, innovasjonsrådgiver

 

Bildekilde:

https://campaignme.com/managing-crises-using-systems-thinking-apcos-nic-labuschagne/complexity-outside-linear-office-cartoon-750px/