Tjenestedesign

Det er snart ett år siden «Introkurs i tjenestedesign» ble lansert, og i disse dager gjennomfører vi vårt sjette kurs. Vi har snart hatt over 100 deltagere, og er utrolig glade for at oppslutningen rundt kurset har vært så stor.

Bærum kommune har satt innovasjon på dagsorden i flere år. Ett av hovedsatsingsområdene i 2024 er Samfunnsutvikling gjennom innovasjon og tjenestedesign. Da er det flott at så mange har lyst til å lære mer om hva tjenestedesign er, og støtter opp under satsingen.

Hvorfor tjenestedesign?

Et viktig prinsipp for tjenestedesign er at det er menneskeorientert. For at vi skal tilby gode tjenester til innbyggerne våre, selv med strammere økonomiske rammer, er noe av det viktigste vi gjør å forstå brukerne av tjenestene. Ved å ta i bruk metoder fra tjenestedesign får vi en unik mulighet til å se tjenesten fra brukers perspektiv. Vi får også mulighet til å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det å se tjenestene fra utsiden, og å bli kjent med brukerne våre hjelper oss å revurdere hvordan vi løser ting i dag. Sånn sett utfordrer tjenestedesign måten vi jobber på, og bidrar til at vi skaper nye og bedre løsninger.

Hvorfor tilbyr vi dette kurset til alle?

Vi står foran store omstillinger i tiden som kommer, og vi vil stadig møte problemer som må løses på nye måter. Derfor må vi dele og spre metoder som bygger opp innovasjonskapasiteten i kommunen. Da blir vi flere som står sammen om utvikling av gode og riktige tjenester for innbyggerne våre. Det at kurset er åpent for alle har vi fått mange gode tilbakemeldinger på. «Jeg likte at vi jobbet på tvers og fikk innspill fra andre enn de vi kjenner fra før». Slike sitater gjør et innovasjonshjerte lykkelig. For vi må være gode på å jobbe på tvers for å skape helhetlige løsninger som fungerer.

Andre tilbakemeldinger vi har fått er at deltagerne liker å bli utfordret på måten de jobber på. «Jeg lærte helt nye ting og ble utfordret til ny tankevirksomhet» og «jeg fikk økt forståelse for hvor viktig innsiktsfasen er». En annen oppsummerte med at kurset er bra fordi det er mye «gruppeoppgaver, praktiske jobbing og lave skuldre».

Er du interessert i å lære mer om tjenestedesign? Neste kurs med ledige plasser er i 23., 30. mai og 6.juni fra 09-12. Meld deg på da vel ! Send en e-post til innovasjon@baerum.kommune.no

-Karen Bøhle Aarhus, innovasjonsrådgiver