Ballonger

Oppdrift - en arena for deg som vil gjennomføre endringer du ikke trodde var mulig.

Oppdrift er et katalysatorprogram som viderefører metodene fra LUP og kombinerer det med de interne innovasjonsmidlene.

Hvorfor og hvordan?

 • Støtte til deg som har et problemområde som trenger en smart løsning
 • Samlinger, metoder og veiledning til god gjennomføring
 • Mulighet for økonomisk støtte

Kriterier

 • Prosjektet bygger opp under et eller flere av kommunens hovedmål
 • Prosjektet dekker et behov som vil skape verdi for brukere og innbyggere (gevinstrealisering)
 • Det er hentet inspirasjon fra andre, internt eller eksternt
 • Det er godt potensiale for spredning, andre kan benytte seg av hele eller deler av løsningen
 • Prosjektet planlegger for internt samarbeid ut fra felles problemstillinger f. eks. samarbeid innen et fagområde eller på tvers av fagområder
 • Prosjektet planlegger for samarbeid med eksterne ut fra felles problemstillinger f.eks. sosiale entreprenører, næringsliv, frivillige, andre kommuner osv.
 • Brukere og/eller – innbyggere vil bli involvert i utviklingen av løsningen

Hva skjer a?

 • Torsdag 7. november:
  Pop-up verksted for informasjon og sparring i Eivind Lyches vei – ved veiledningstorget
 • januar: Bærumskonferansen –Oppdrift er der
 • Tirsdag 28. januar Pop-up verksted for informasjon og sparring i Eivind Lyches vei – ved veiledningstorget
 • Mandag 2. mars: Søknadsfrist for interne innovasjonsmidler
 • April/mai: Tildeling av midler
 • Oppfølging med delingsarenaer, prosjektmetodikk, veiledning m.m.
 • Løsningen tas i bruk og spres

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med:

hege.fossum@baerum.kommune.no