Ballonger

Oppdrift - en arena for deg som vil gjennomføre endringer du ikke trodde var mulig.

Har du og dine kollegaer en ide dere vil utvikle eller et problem som trenger en smartere løsning? Har din tjeneste brukergrupper som du ser trenger nye og smartere løsninger? Da kan Oppdrift være et program for deg og dine kollegaer.

Kriterier:

 • Ideen eller problemområdet bygger opp under et eller flere av kommunens hovedmål
 • Ideen eller problemområdet dekker et behov som vil skape verdi for brukere og innbyggere
 • Løsningen har godt potensiale for spredning, andre kan benytte seg av hele eller deler av løsningen

Hva tilbyr vi?

 • Oppstartssamling tirsdag 21. juni kl 0900-1200.
 • Samlinger hvor vi hjelper ideen din videre gjennom bruk av tjenestedesign.
 • Samlingene vil være tirsdag 2o. september, onsdag 19. oktober og fredag 24. november.
 • Veiledninger mellom samlingene.
 • Inspirerende og engasjert nettverk av kollegaer fra hele kommunen.
 • Mulighet for økonomisk støtte.
 • Mulighet for å spre informasjon om løsningen.

Hva må du gjøre:

Fylle ut søknadsskjemaet som du finner her:

Søknadsfrist er 14. mars

Valg av ideer og problemområder som får delta i Oppdrift blir besluttet i begynnelsen av mai.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du melde deg på digitalt verksted ved å sende en mail til innovasjon@baerum.kommune.no og si om du vil delta enten:

 • fredag 11. februar kl. 09.00 - 11.00 eller
 • torsdag 17. februar kl. 13.00 - 15.00

Søknad Oppdrift 2022

Prosjekter

Prosjekter

Kontaktpersoner