Ofte stilte spørsmål og svar. Часті питання і відповіді.

Hva skjer etter ankomst og frem til bosetting i en kommune? 

Skisse over asylprosessen

Forenklet skisse over asyl- og bosettingsprosessen. Denne prosessen kan ta lang tid på grunn av et høyt antall flyktninger som kommer til Norge.

Hva er kommunens ansvar i asyl- og bosettingsprosessen? 

Kommunen har ansvar for flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse og bosettes her.

Kan flyktninger bo privat i Bærum istedenfor på asylmottak? 

I noen tilfeller kan flyktninger søke om å bo privat hos nær familie mens de venter på å få søknaden sin behandlet. Dette kalles alternativ mottaksplass (AMOT). Les mer om AMOT her.

Hva skjer når man blir bosatt i Bærum kommune?

IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) koordinerer bosetting etter innvilget oppholdstillatelse. Det vil for de fleste være ventetid på 1-3 mnd for bosetting etter innvilget oppholdstillatelse, men denne tidsrammen vil kunne endre seg. Flyktningkontoret i Bærum følger opp flyktninger som blir bosatt i Bærum. De hjelper til med oppstart i introduksjonsprogrammet, og kan svare på spørsmål. 

Hvilke rettigheter har flyktninger? 

Før man har registrert seg og søkt om asyl (beskyttelse)

  • Man regnes som turist og har ikke rett på økonomisk støtte. Man har krav på akutt helsehjelp.

Når man har registrert seg og søkt om asyl (asylsøker)

  • Man har rett på samme helsehjelp som andre som bor i Norge. Blant annet fastlege, psykisk helsehjelp og andre helsetilbud. Barn har rett til å gå på grunnskolen. Bor man på asylmottak, kan man få støtte mens man bor der.

Når man har fått søknaden sin behandlet og fått oppholdstillatelse

  • Man bosettes i en kommune og får de samme rettighetene som alle andre som bor i kommunen. Man har også rett og plikt til introduksjonsprogram. Ved bosetting i Bærum er det Flyktningkontoret som koordiner og følger opp den enkelte flyktning og dere familie. Det finnes flere økonomiske støtteordninger man kan søke på.

Har flyktninger rett på barnehageplass?

Barn av asylsøkere kan få barnehageplass. De har ikke lovefestet rett på barnehageplass før de har fått oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er bosatt i en kommune. Det samme gjelder for barn som er kommet til Norge uten foreldre (enslige mindreårige asylsøkere). Ved ordningen AMOT, har barn rett på barnehageplass, men det kan være ventetid.

Er det tilbud til barnehagebarn som nettopp har ankommet, men ikke har oppholdstillatelse enda?

Kommunen arbeider med å avklare dette.

Hvilke skoler kan barn som bosettes i Bærum få plass på? 

De vil kunne gå på flere skoler, avhengig av hvor de bor. Foreldre med barn i grunnskolealder (6-16 år), kan kontakte den skolen som ligger nærmest der de bor. Se oversikt over alle barne- og ungdomsskolene i Bærum. 

Jeg ønsker å leie ut boligen min, hva gjør jeg?

Kommunen vil takke alle som ønsker å bidra ved å leie eller låne ut boligen sin. For å sikre at boligen kan benyttes, må kommunen stille noen krav. Se mer om utleie av bolig her. 

Hvor kan jeg levere klær og utstyr jeg vil donere? 

Per nå er det ingen organiserte steder som tar imot klær og utstyr i Bærum, men det kan være enkelte lag og organisasjoner som tar imot. 

Se mer om frivillig arbeid i Bærum