Vi opplever et stort engasjement fra innbyggerne i Bærum som ønsker å hjelpe. Her finner du informasjon om hvordan du kan bidra.  

Mange norske organisasjoner er på plass i landet og gir viktig bistand til sivilbefolkningen. Vipps og seks av de største norske hjelpeorganisasjonene har startet en felles innsamlingsaksjon for menneskene som er rammet av krisen i Ukraina. Du kan støtte det viktige arbeidet her.

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene. De har laget en liste over deres medlemsorganisasjoners hjelpekanaler og pengeinnsamling. Denne listen finner du her. 

Lokalt frivillighetsarbeid

Vi oppfordrer alle som vil hjelpe flyktninger å kontakte de etablerte, frivillige organisasjonene for å høre hvordan man kan bidra. Den lokale frivilligheten i Bærum er svært engasjert, og står klare for å hjelpe ukrainere som kommer til Bærum. Kommunen har tett dialog og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Følgende organisasjoner har eller planlegger tilbud og aktiviteter knyttet til situasjonen i Ukraina:

Listen oppdateres fortløpende.  

Leie ut bolig til flyktninger

Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger. Kommunen vil takke alle som ønsker å bidra ved å leie eller låne ut boligen sin. Det er behov for boliger i alle størrelser.

For å sikre at boligen kan benyttes til flyktninger, stiller kommunen noen krav: 

  • Boligen må være godkjent for beboelse. Det betyr at den er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene til helårsbruk.
  • Boligen er en egen boenhet med eget bad og kjøkken.

Kommunen ønsker også informasjon om:

  • Antall soverom   
  • Antall kvadratmeter (omtrent) 
  • Adresse
  • Leieperiode. Det er ønskelig med langvarige kontrakter.

Kontakt oss på e-post flyktning@baerum.kommune.no

Hva skjer nå?

Kommunen tar kontakt med deg for å avklare om boligen kan brukes.

Hvis boligen oppfyller kravene, vil den bli satt på liste over aktuelle boliger som kan tas i bruk når kommunen bosetter flyktninger. Kommunen vil der det er mulig ta i bruk private boliger først. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid før noen blir bosatt i boligen. Dette avhenger av tiden det tar for flyktninger å registrere seg og få innvilget oppholdstillatelse fra nasjonale myndigheter. 

Du står selvfølgelig i din fulle rett til å leie ut boligen til noen andre, selv om du har meldt inn boligen til kommunen. Kommunen kan ikke betale husleie i påvente av leietaker.