Om bosetting, alternativ mottaksplass, avtalt selvbosetting med mer. Альтернативне місце проживання, узгодженне самостійне поселення, тощо.

Viktig å registrere seg

Flyktninger som bor i private hjem og som ikke er registrert nasjonalt, regnes som turister. De har dermed ingen rettigheter. Alle som kommer fra Ukraina bør derfor søke om kollektiv beskyttelse.

Bosetting i Bærum 

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i kommunen følger samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Det er flere måter flyktninger kan bli bosatt i Bærum på: 

Bosetting via IMDi

Personer som har fått oppholdstillatelse, blir bosatt i Bærum av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: Bosetting av mottaksbeboere

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse, kan finne bolig selv og søke om å få bo i Bærum. Man må ta kontakt med kommunen, og kommunen må også avtale selvbosetting med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Se mer om avtalt selvbosetting

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: Avtalt selvbosetting

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, bor privat (utenfor mottakssystemet) og ønsker hjelp til å bli bosatt i en kommune, må søke IMDi om bosetting så snart som mulig. Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge. Se mer om bosetting med offentlig hjelp.

Bosetting på eget initiativ

Personer som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står i utgangspunktet fritt til å bosette seg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Da har man ikke krav på introduksjonsprogram og man kan også miste rettigheter til andre ytelser. Dette er ikke det samme som ordningen avtalt selvbosetting. 

Flytskjema Bosetting med offentlig hjelp: privatboende

Alternativ mottaksplass (AMOT)

Personer som kommer til Norge, får tilbud om å bo på asylmottak mens de venter på å få beskyttelse og oppholdstillatelse. I noen tilfeller kan man søke om å bo privat mens man venter. Dette kalles alternativ mottaksplass (AMOT). Både kommunen og Utlendingsdirektoratet (UDI) må godkjenne en søknad om alternativ mottaksplass. 

Alternativ mottaksplass hos nære familiemedlemmer

Det er for tiden svært usikkert hvor lenge en person har behov for AMOT. Det kan være snakk om flere måneder. Slik nasjonale myndigheter har utformet ordningen nå, godkjenner derfor Bærum kommune AMOT i de tilfeller hvor man kan bo hos nære familiemedlemmer. Ved innvilget oppholdstillatelse fra UDI, kan også flyktninger søke om ordningen selvbosetting i Bærum. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Hvordan søker du om alternativ mottaksplass i Bærum? 

Send en e-post til flyktning@baerum.kommune.no. I e-posten skriver du navnet ditt, og at du ønsker å søke om alternativ mottaksplass. Ikke send sensitiv informasjon som D- eller DUF-nummer. Det kan ta noe tid før saken din er ferdig behandlet, og du blir kontaktet. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har oppholdstillatelse og venter på bosetting, kan finne bolig selv og søke om å bo i Bærum. Både kommunen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) må godkjenne avtalt selvbosetting.

Hvordan fungerer avtalt selvbosetting?

 1. Du finner en bolig i Bærum. Du må kunne leie boligen i minst ett år. Ikke skriv under på kontrakt eller overfør penger før kommunen har godkjent. 
 2. Du kontakter kommunen på e-post flyktning@baerum.kommune.no. I e-posten skriver du navnet ditt, at du ønsker å søke om avtalt selvbosetting og hvilken bolig du ønsker å leie. Ikke send sensitiv informasjon som D-nummeret ditt. Det kan ta noe tid før saken din er ferdig behandlet, og du blir kontaktet. 
 3. Kommunen behandler søknaden din og undersøker boligen og husleien. Kommunen kontakter IMDi for å avklare om du er bosettingsklar.
 4. Du får en time hos Flyktningkontoret i Sandvika. Hit tar du med deg usignert husleiekontrakt og ditt DUF-nummer.

Krav til bolig

 • Du må kunne leie boligen i minst ett år.
 • Størrelsen på boligen må godkjennes av kommunen. Dette avhenger av hvor mange som skal bo i boligen, og om det skal bo barn i boligen.
 • Kommunen tilbyr garanti for depositum (vanligvis for 3 måneder husleie).
 • Maks husleie for 1 person som bor alene er 8000 kroner + strøm.
 • Maks husleie for 2-roms er 9500 kroner (med strøm?). En bolig med 2 rom, er en bolig med ett soverom, stue, kjøkken og bad.
 • Maks husleie for 3-roms er 13 500 kroner (med strøm?). En bolig med 3 rom, er en bolig med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Viktig å vite om avtalt selvbosetting

 • Kommunen kan ikke gå på visning eller ringe utleier på dine vegne når du leter etter bolig.
 • Hvis du får godkjent avtalt selvbosetting, vil boligen du finner være det eneste boligtilbudet Bærum kommune gir deg. Hvis du senere ønsker å flytte fra boligen, må du finne en annen bolig selv.

Slik søker du plass på mottak hvis du tidligere har valgt det bort

Hvis du tidligere har valgt å ikke bo i mottak, kan du få tildelt en plass i et mottak ved å henvende deg til regionkontoret ditt. Du får tilbud om plass i den regionen der du sist hadde tilbud om mottaksplass.

Hvis siste bosted var i transittmottak eller du ikke har bodd på mottak tidligere og trenger mottaksplass, henvend deg til UDI gjennom servicetelefonen og vi vil sette deg i kontakt med et lokalt regionkontor som kan hjelpe deg.

Hvis du er usikker på hvilket regionkontor du tilhører, se adresser til asylmottakene.