Skole bilde av en lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å sette spor. Vi skal naturligvis sette spor hos elevene våre, vekke lærelysten hos dem og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til.

Vi har i tillegg ambisjoner om å bidra til utviklingen av selve læreryrket. Ved bruk av ny teknologi, endring av læringsmetoder, videreutvikling av relasjonen mellom elev og lærer, lærernes kompetanse og tilpasning til samfunnsutviklingen skal vi stadig bli litt bedre i dag enn i går. Dessuten skal vi bidra med inspirasjon og innspill til andre skoler og lærere som ønsker å utvikle seg.

Ledige stillinger barneskoler

Vil du sette spor hos neste generasjon? Løkeberg barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Eiksmarka barneskole

Lærer - der fremtid skapes Bekkestua barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Anna Krefting barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Og glede gjennom mestring Blommenholm barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Bryn og Hammerbakken barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Evje skole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Grav barneskole

Fire gullbilletter er ledige på Haslum skole! Haslum barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Haug skole og ressurssenter

Leken, lyttende og lærevillig lærer Hosle barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Høvik barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Jar barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Jong barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Levre barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Lysaker barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Oksenøya barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Rykkinn barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Skui barneskole

Vil du bli med oss og sette spor hos neste generasjon? Stabekk barneskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Tanum barneskole

Ledige stillinger ungdomsskoler

Blir du med på å prege neste generasjon? Hundsund ungdomsskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Bekkestua ungdomsskole

Kontaktlærer Bjørnegård skole, Bjørnegård ungdomsskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Hauger ungdomsskole

Er du drømmelæreren våre fine elever trenger? Mølladammen ungdomsskole

Vil du sette spor hos neste generasjon? Ramstad ungdomsskole

Vi vil ha deg med på det supre laget vårt! Vøyenenga ungdomsskole

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole