Fakta om reisevaner i Norge og Bærum

Reisevaneundersøkelser
Beskrivelse Lenke til undersøkelser
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen | Statens vegvesen
Reisevaneundersøkelse i Bærum kommune 2021 Resultater fra 2021
Reisevaneundersøkelse i Bærum kommune 2023 Gjennomføres i juni 2023, resultater blir lagt ut når sluttrapport foreligger