Den «nye» byen Sandvika starter med at bygg og kvartaler i sentrum øst blir revet.

I 2021 starter riving av Helgerudgården og Kredittkassegården. Det er til sammen fire kvartaler i gamle Sandvika som skal rives og erstattes med moderne forretninger, bevertningssteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

Arbeidene er planlagt å begynne med riving av Helgerudgården, Kredittkassegården og parkeringshuset våren 2021. Byggestart er planlagt høsten 2021. Felles parkeringskjeller og teknisk kulvert bygges først, deretter «ny» Kredittkassegård. Helgerudgården bygges til slutt.

Planene for Sandvika sentrum øst legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Les mer om byutvikling i Sandvika her.