14. februar ble det avholdt et informasjonsmøte om detaljreguleringen for Forneburingen - tilpasning til buss.

Det var et godt besøkt informasjonsmøte og kommunen fikk mange innspill til behandlingen av detaljreguleringen. 

Presentasjonen som ble holdt under informasjonsmøtet finner du her.

Vi minner om at fristen for skriftlige høringsinnspill er 27. mars. Det er to alternative bussveier som er til høring:

  • Alternativ 1: Bussvei i Eva Nansensvei
  • Alternativ 2: Bussvei i Dagny Bergersvei

Det ble arrangert Åpen kontordag på Åpen 2. og 6. mars. Der var det anledning til å møte saksbehandlere fra kommunen.

Budstikka har publisert noen leserinnlegg om saken:

Terje Sand: Utvidelse av Forneburingen - medbestemmelse og dialog. 

Karin Brekke: Dessverre er jeg for gammel til å flytte