Informasjonsmøte om Kulturfunksjoner på Fornebu med vekt på det gamle flytårnområdet. 2. mai, kl. 19.30 på Flytårnet Kultursenter Dogyard, Forneburingen 41.

Møtet er et samarbeid mellom Bærum kommune og Fornebupiloten og tar utgangspunkt i høringsnotatet Kulturfunksjoner på Fornebu og mulighetene innenfor den gamle flytårnbebyggelsen.

Flytårnet er heleid av Bærum kommune og tilbyr allerede i dag ulike typer møteplasser og kulturtilbud. Det vil bli orientert om dagens tilbud, hva som vil skje på kort sikt og på noe lenger sikt.

Innledere vil være kultursjef Berit Inger Øen, styreleder Anne Beate Hovind, samt ulike representanter for dagens aktører og leietakere på Flytårnet.

Møteleder er Ingrid Brattset, Fornebupiloten.

Det er ønskelig med skriftlige innspill innen fristen 10. mai til post@baerum.kommune.no - merk: 22/44 996.

Les mer her.