Jenter på vei til skolen

Å være trygg på foreldrerollen og skolens forventninger til deg som foreldre er viktig for å kunne engasjere seg i barnas skolegang.

 Mange foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve et skjevt maktforhold i samarbeidet med skolen og føle seg usikre på hva som forventes av dem. Samtidig opplever mange skoler et behov for å styrke kommunikasjonen og samarbeidet med denne foreldregruppa.

Kursmateriellet er utviklet for å brukes av Voksenopplæringssentere, Flyktningkontorer/NAV eller av den enkelte skole.  Det er laget av Voksenopplæringssenteret i samarbeid med Flyktningkontoret og utvalgte skoler i Bærum og er støttet av IMDI.  Materiellet kan lastes ned som PDF eller som Powerpoint og kan enkelt tilpasses behov i  foreldregruppa.

Relaterte sider

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.