Metoder - barn i et klasserom

Refleksjonsspørsmål og gruppesamtaler er utgangspunkt for alle temaene i kurset.

 Vi har brukt både film og bilder som utgangspunkt for samtaler. Lavt norsknivå bør ikke stå i veien for å delta aktivt.

Temaene bør i størst mulig grad behandles praktisk og konkret, slik at deltakerne selv kan komme med forslag til gode løsninger. Les mer.

Kurset skal ikke være foredragsbasert, men deltakerne skal engasjeres gjennom samtaler og refleksjon om egne erfaringer og det samfunnet og den skolen de møter i Norge.

Språk:

Vi har forsøkt å bruke et enkelt språk, med minst mulig tekst og mange bilder. Noen filmer finnes på flere språk. Vår erfaring er at deltakerne minimum må ha B1-nivå i norsk for å kunne delta aktivt med refleksjoner og i samtale uten at språket står i veien.

I den grad det er mulig, vil vi foretrekke å gjennomføre kurset på deltakernes morsmål fremfor å bruke tolk, særlig med deltakere uten høy utdanning. Ved bruk av tolk, må man være bevisst på tolkens rolle og forventet bidrag i diskusjonene. Derfor har vi også forsøkt å bruke enkle begreper.

Avhengig av gruppa, anbefaler vi å gå igjennom noen typiske ord deltagerne vil møte som foreldre med barn i skolen. Materiellet inneholder forslag til ordliste.

Praktisk og konkret

Kurset kan deles opp og gjennomføres over flere uker. Våre pilotkurs ble gjennomført i skolens ferier, som del av introduksjonsdeltakernes helårsprogram. Derfor kunne vi bruke en hel kursdag ute på en skole, der deltakerne fikk høre om fag, se de ulike klasserommene, besøke SFO og få høre om helsesykepleiers jobb i skolen direkte fra en helsesykepleier. For noen var dette deres første besøk inne på en norsk grunnskole. Også den fysiske skolebygningen kan være annerledes enn den deltakerne kjenner fra hjemlandet.

Vi besøkte også ett av stedene som driver gratis utlån av turutstyr i kommunen. Deltakerne fikk hjelp til å registrere seg, se på utstyr, prøve soveposer, sette opp telt og vi grillet på bål. Vi har laget en ordliste med bilder av utstyr barna kan trenge på skolen. (Se del 4)

Temaene bør i størst mulig grad behandles praktisk og konkret, slik at deltakerne kan reflektere over egne erfaringer og selv komme med forslag til gode løsninger, for eksempel for hjemmelekser, matpakke, bursdagsfeiringer, turer eller familiegrupper.

Relaterte sider