Kule gutter

Alle foreldre har drømmer og ønsker for barnas fremtid og vil det beste for sine barn.

Det kan imidlertid være ulike meninger om hvordan foreldre, skole og samfunnet for øvrig kan bidra til dette. Mange som kommer til Norge kan ha en annerledes skoleerfaring enn den barna deres møter i norsk skole. Temaene i kurset er valgt etter brede forundersøkelser. Les mer.

Temaene i kurset er valgt etter brede forundersøkelser. Vi har intervjuet både minoritetsspråklige foreldre, rektorer og lærere i Bærum-skolen. Prosjektmedarbeidere med ulik kulturell bakgrunn har også deltatt i utviklingen, og en rekke rapporter og undersøkelser understøtter valgene vi har tatt. I prosjektperioden har vi gjennomført to pilotkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Bærum og justert kurset etter tilbakemeldingene vi fikk.

Kursmateriellet kan brukes i introduksjonsprogrammet eller ute på den enkelte skole, tilpasset foreldregruppen. Det skal bidra til å styrke foreldrenes forståelse for hvordan de kan engasjere seg aktivt i barnas skolehverdag gjennom kunnskap om verdier, lover, forventninger og innhold i norsk skole. Dette kan bidra til større trivsel for barna, bedre skoleresultater og bedre integrering for hele familien. 

Relaterte sider