Kommuneplanens handlingsdel Budsjett og økonomiplan 2024–2027 be vedtatt i Kommunestyret 13. desember 2023.

Du finner møteprotokollet her.

Opptak av møtet ligger her.

Lenke til Kommuneplanens handlingsdel Budsjett og økonomiplan 2024–2027 Kommunedirektørens forslag. Vedtatt versjon vil bli publisert i februar 2024.

Ordførers budsjettale

Bærum er en del av verden.

Vi ser flyktningstrømmer som følge av krig.

Vi ser en klode som blir varmere, våtere og villere.

Vi ser en presset natur.

Vi ser økte helse- og omsorgsbehov.

 Vi ser en økende mangel på kvalifisert arbeidskraft både i barnehage, skole og omsorgssektoren.

Behovet for å finansiere utdanning, helse- og omsorgstjenestene, klima og miljøtiltak og god beredskap er både statens og kommunenes felles ansvar.

Da er det viktig at vi har en statlig politikk og en kommunal politikk som skjønner verdien av skaperkraft, næringsliv og gründerskap slik at de som investerer i nye arbeidsplasser får insentiver og forutsigbarhet. Gjennom dette bakes kaken større.

Stø og ansvarlig styring har alltid vært vårt mantra her i Bærum.

Våre nøkkeltall er vårt økonomiske kompass.

Vårt bruttobudsjett er på kr 13,9 mrd.

Statsbudsjettet ga oss et redusert handlingsrom.

Hva som kommer i det nye inntektssystemet, er også usikkert.

Vi MÅ ruste oss for en usikker fremtid og vi må gjøre ting på nye måter.

"Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet"

"Som skal finnes ikke så langt herfra"

"Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjerte forstår", sier Kate Næss i sitt fine dikt.

For kjære kommunestyre - Et budsjett handler om mennesker.

Våre innbyggere står i sentrum.

Våre medarbeidere er derfor vårt gull. Det er gjennom dem vi leverer våre tjenester fra vugge til grav. Det er gjennom dem vi omstiller våre tjenester.

La oss ha et optimistisk blikk på utfordringene.

Det finnes muligheter:

Nye arbeidsformer, kompetanseheving, innovasjon, digitalisering og ny tjenesteutvikling. La meg ta noen eksempler.

  • Da jeg kom ut fra rådhuset forrige tirsdag så jeg noen i gulkledde vester. De tittet opp mot himmelen. De så på dronene som registrerte behov for rehabilitering av taket på vårt vakre rådhus. Ny teknologi skaper nye muligheter både innenfor de tekniske tjenestene og velferdstjenestene våre.
  • Kunnskap, forskning, samarbeid med akademia, her kan vi vise til mange viktige partnerskapsavtaler og mye god dialog.
  • Høyskolen VIDs ansatte er med våre praksisstudenter ut på tjenestestedene for å lære og for å kunne justere utdanningstilbudet i neste omgang.
  • Innbyggerdialog og medvirkning, ref. flerbrukshuset på Fornebu.
  • Samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, ref. innovasjonspriser og pris for beste feil!

I dag styrker vi arbeidet med å gi alle barn og unge en god og trygg oppvekst.

Vi styrker arbeidet for inkludering og innenforskap.

Vi styrker trygghet og trivsel for våre eldre.

Vi sikrer enda bedre kår for frivilligheten, idretten og kulturen.

 Vi styrker ytterligere vårt viktige arbeid for kloden, for naturen, for miljøet.

Vi ser vårt næringsliv og arbeider for forutsigbare rammebetingelser.

En stor takk til kommunedirektøren for et godt budsjett også i år.

Også en stor takk til alle partiene som har arbeidet med sine prioriteringer. Mange er nye, og det har vært mye å sette seg inn i.

Takk til utvalgsledere og medlemmer i hovedutvalgene for samvittighetsfullt arbeid.

Jeg ser frem til en viktig dag og godt samarbeid.