Tydelig budskap fra Asker og Bærum til transportkomiteen: - Ny E18 må sikres fremdrift.

Torsdag 30. mai møtte leder og nestleder fra transportkomiteen ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog og varaordfører i Asker Monica Vee Bratlie. Her fikk de høre kommunene fortelle om viktigheten av en helhetlig planlegging og utbygging av E18 fra Ramstadsletta til Drengsrud.

Transportkomiteen - besøker Bærum kommune

I Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP)2025-2036 er strekningen Ramstadsletta-Nesbru tatt ut av planen og lagt i utviklingsporteføljen. Strekningen Nesbru-Drengsrud er ikke omtalt. Asker og Bærum kommuner inviterte derfor Transport- og kommunikasjonskomiteen til Bærum rådhus for å fortelle om samfunnskostnadene ved å ikke prioritere en av landets viktigste transportårer i NTP.

-Vårt mål med dette viktige møte i dag er å få dere til å forstå viktigheten av å flytte E18 ut av venterommet og inn på prioritert liste i NTP. Da er det viktig at planleggingsmidler kommer nå, sa Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune.

Hun var glad for lovnaden om planleggingsmidler fra Oslopakke 3, men påpekte overfor Sigbjørn Gjelsvik (leder) og Trond Helleland (nestleder) fra transportkomiteen at det er behov for ytterligere 40 millioner kr per år i planleggingsmidler.

Transportkomiteen på Stortinget - besøk Bærum

E18 vestover fra Oslo og gjennom Bærum og Asker, Vestkorridoren, er en av Norges mest trafikkerte veier. Og Sandvika og Asker er av de få gjenværende norske byer med motorvei tvers gjennom sentrum.

- For både Asker og Bærum er ny E18 et miljøprosjekt - og også svært viktig for by- og tettstedsutviklingen. Det er nødvendig å få mest mulig trafikk under bakken, sikre gode kollektivløsninger og en ny god sykkelvei i korridoren, påpekte både Lisbeth Hammer Krog og varaordfører i Asker, Monica Vee Bratlie.

- Stans i E18-planleggingen medfører at over 4 000 knutepunktsnære boliger og 220 000 kvm næringsareal, ikke vil bli bygget. I antall arbeidsplasser så tilsier det at opp mot 10 000 arbeidsplasser, ikke vil bli etablert, sier Bratlie. Båndlegging av E18-areal i kommuneplaner og manglende reguleringsmessige avklaringer rammer både Sandvika, Slependen, Billingstad, Holmen og Asker sentrum, fortsetter hun.

Transportkomiteen - Stortinget

- Dette prosjektet har vært planlagt over lang tid og det er nøye utredet. Nå må vi fullføre arbeidet på hele strekningen, fra Lysaker til Drengsrud, til det beste for våre innbyggere, næringsliv og for alle som ferdes på E18, avslutter de to.

Et notat utarbeidet av Asplan Viak viser at kø på E18 Vestkorridoren koster næringslivet minst 1,1 milliard kroner i året (2023).